Hem

Tomas Frankell Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 656008, v2 - Status: normal.
är Författare

Tomas Frankell är föredragshållare och författare till böcker om nyandlighet i Sverige

Alias: tomas frankell

normal

Tomas Frankell är författare, föredragshållare och yogalärare.
Han har återkommande medverkat i olika livsåskådningssammanhang i tidningar, radio och TV.

Frankell är en välkänd profil när det gäller nyandlighet och personlig utveckling. Han har varit och är en inspiratör för många människor som är intresserade av det fria sökandet kring existentiella frågor.

Frankell ställer frågan: 'Vad är det som hetsar oss från att vara i kontakt med vår kropp, med våra inre signaler, som ändå gör att vi kan säga ja eller nej till saker och ting? Det finns en slags grundläggande föreställning i vår tid, som säger att egenvärde skapas genom hur du agerar, genom din roll i samhället eller genom din prestation. Det tänkandet är ju så otroligt mycket ett värderingstänkande.

Vi träder ur kontakten med känslan av vad vi behöver för att kunna hålla balansen i våra liv. Vad vi behöver för att ha kvar någon slags upplevelse av närvaro. Det är svårt, för spiralen dras upp hela tiden. Det vi kallar utbrändhet tror jag är en kollektiv existentiell kris. Jag tror inte alls bara att det handlar om att få ner stresstempot. Jag tror att det är djupare frågor kring vad vill jag med mitt liv och vad jag gör här.'

Frankell om livsåskådning:

'Vår livsåskådning är en slags bas. Om jag inte har några verktyg att hantera mitt livs glädjeämnen och svårigheter så att det leder till mognad, blir det en existentiell vilsenhet. Livsåskådning behandlar ju de stora existentiella frågorna kring livsmening och vad är mitt värde som människa. Frågan är, var har jag lagt mitt värde? Har jag lagt det utanför mig själv, har jag låtit någon annan avgöra om jag duger?

Vad är det att odla en respekt för sig själv i nuet och den man är som människa. Jag är helt övertygad om att vi är på väg in i ett mer processinriktat förhållningssätt till livet. Vi accepterar inte längre färdiga och klara trossystem, utan allting måste mötas i en process som ger näring till vårt hjärta.'

Om allt detta och mycket därtill skriver och föreläser Tomas Frankell.