Hem

Pentagram Symbol, Magisk rekvisita

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 275, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/pentagram.html
är en sorts Symbol och Magisk rekvisita

Femuddig stjärna även kallad "Salomos sigill", kan uppritas i ett drag med räta linjer - hos druiderna tecken för världsalltet och under medeltiden folklig amulett

Alias: femhörning, pentacle, pentagram, salomos sigill och simplex s4

normal
Pentagram-bild
En bild på symbolen pentagram.

Pentagrammet är en gammal symbol för planeten Venus. Babylonierna upptäckte långt före Kristus att Venus bana på astrologiska scheman bildade en regelbunden femuddig stjärna, som därefter förknippades med nämnda planet.

Pentagrammet övertogs senare av Pythagoréerna som använde det som symbol för sin sekt av matematiker och mystiker. Pythagoréerna brukade stjärnan bl.a. som sigill på sin inbördes korrespondens. På grund av sina stora kunskaper om universums hemligheter ansågs Pythagoréerna av mindre insatta medmänniskor vara demondyrkare och trollkarlar.
Ett pentagram som pekar uppåt är en symbol för utvecklingen mot det högre; från mineral till mikroorganismer, från fiskar till ödlor, från apor till människor, från människor till gudar etc; evolution och konstruktion.
Ett pentagram med spetsen nedåt symboliserar utvecklingen nedåt, från ett högre tillstånd till ett lägre; atavism och dekonstruktion. Människa till apa, mikroorganism till mineral etc.
I pentagrammet finner man talförhållandet det gyllene snittet. Detta talförhållande kan man använda till att beräkna i stort sett allt i hela universum; fraktala förlopp, levande kroppars uppbyggnad, kaos, vattenvirvlar, galaxers vridning etc. Även den västerländska tonskalan är uppbyggd av detta tal. Dividerar du din kroppslängd med det gyllene snittet (0.618 x kroppslängden) och sätter fingret på resultatet finner du att du har fingret i naveln. Eller i skrevet om du mätt från andra hållet.

Detta för oss in på odjurets tal. Vissa gnostiska (fornkristna) sekter anser att universum skapats av en ond makt, liksom en fälla vilken slagit igen runt människosjälen och att människans uppgift är att först finna Det Enda som är värt något i denna värld för att sedan ta sig ut ur universat och återförenas med sin sanna skapare. När gnostikerna fann det gyllene snittet överallt i det onda universat blev detta ett säkert spår av den djävul som skapat världen.
Det gyllene snittet beräknas som 0.618. Gnostikerna räknade aningen fel och satte det som 616, vilket är odjurets tal i tidiga bibelversioner. Odjurets tal som i dag är känt som 666.

normal

Pentagramet andvänds av både wiccaner och satanister. Är man Wicca andväner man det med spetsen pekande uppåt och är man satanist så använder man det med spetsen neråt.

Att det är såhär har att göra med att Wiccaner sätter andligheten över det jordsliga och satanisterna sätter anden under det jordsliga.

normal

Inom Wicca anses pentagrammet symbolisera de fem elementen. Eld, Jord, Vatten, Luft och Akasha (själen). Genom att bruka pentagrammet i ritual så kan man förvisa all negativitet från ett object eller införliva positiv energi.

normal

Pentagram användes även av kristna förr, som ett skydd mot djävulen, den stod för Jesu fem sår.

normal

Det inverterade pentagrammet

Det inverterade pentagrammet pekar ned mot jorden. Djuren och naturen har ansetts vara oren och hemvist för de farliga extatiska makterna.Det inverterade pentagrammet är en symbol för den mörka magin. Det korresponderar med människans sökande efter visdom och kraft här och nu, ned mot jorden, naturen och de djupaste nivåerna av vårt medvetande.I underjorden finns de delar av vår existens som vi behöver för att kunna utvecklas och återknyta kontakten med naturen och världskundalinin.

normal

Pentagrammet, med den matematiska benämningen simplex s4, inte bara symboliserar utan även matematiskt bevisar, att det finns fyra dimensioner i vår värld.
En tvådimensionell bild av pentagrammet består av 10 linjer (som en stjärna med linjer dragna från spets till spets), medan en tredimensionell modell innehåller 45 linjer.

Ett pentagram i form av en femuddig stjärna med ring runt är inget annat än just en femuddig stjärna med en ring runt. Dock funkar det bra att använda denna stjärna i vissa former av magi eftersom alla symboler i grund och botten är ett verktyg för att rikta tankens energi och den får således den kraft man lägger i symbolen.

normal

Pentagram kan användas för att skydda sig mot andar i både riter och vid utövandet av anden i glaset. Det är en mycket användbar symbol. Den används ej av kristna eller liknande religioner.Man kan t.ex. meditera eller kanalisera energin till symbolen. Symbolen används av t.ex de som utövar wicca. Symbolen brukar vara en 4-kantig metallbit med inristat pentagram eller en annan symbol....

normal

Enligt boken Clavicula Salomonis, representerar pentagrammet en port eller en passage,som du måste passera innan du har full kontroll över de demoner som du vill frammana.