Hem

Mörk Magi Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151450, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Vänstra vägen, Kliffoth, Avslappning, Alkemi, Sigill, Sexmagi, Ritualer, Meditation, Visualisering, Astralmagi, Kundalini, Mantra, Magiker, Invokation, Vilja, Esoterisk energi, Magisk rekvisita, Chakra och evokationer
Publicerad år 2001
ISBN 91-974102-0-9
sidantal 145
Av Tommie Eriksson
Publicerad av Ouroboros Produktion

Denna bok är frukten av många års intensivt magiskt arbete. Den är skriven som en introduktion till ett magiskt system som går bortom de flesta kända magiska traditioner.

Alias: mörk magi

normal

Baksidan

Magi är benämningen på de metoder med vilka en människa kan närma sig och kontrollera det okända. Det okända är mörkt från vårt perspektiv. Att kalla magi mörk indikerar att det rör sig om ett utforskande och uppväckande av sådant som ligger utanför den struktur som vi befinner oss i. Den mörka magins system syftar till att förädla och komprimera själen och frigöra medvetandet från de strukturer som hindrar utvecklingen.

Mörk magi innebär ett sant utforskande av existensens mysterier och uppväckandet av de krafter och visdomar som möjliggör själens fulländande.

Denna bok är frukten av många års intensivt magiskt arbete. Den är skriven som en introduktion till ett magiskt system som går bortom de flesta kända magiska traditioner. Det finns idag mycket få om ens någon publicerad skrift som tränger in i praktiken kring mysterierna på den vänstra handens väg. Boken kan fungera som en guide till et praktiskt arbete med mörk magi och även ge en teoretiskt kunskap

normal

Innehåll

VII. Förord
XIV. Inledning

DEL I
2. Mörk magi
10. Kliffot
13. De leva Kliffot
19. Fem utvecklingsteg på den vänstra handens väg
23. Ritualer
23. Invokation
25. Evokation
26. Berättelseritual
27. Den magiska cirkeln
29. Dolken/svärdet
29. Staven
30. Bägaren
30. Pentaklet
31. Altaret
32. Det magiska templet
33. Kraftföremål
35. 7 viktiga steg mot magisk utveckling
36. Att skapa ritualer
39. Det magiska templets fyra pelare
42. Reningsritual
46. Skyddsritual
51. Sigill

Del II
58. Kundalini
66. Tantrism
69. Sexmagi
77. Chakras
78. Ki-energi
80. Meditation
80. Kundalini och chakrameditation
81. Den magiska elden
82. Visualiseringar
83. Mantras
87. Grundläggande avslappning
87. Djupmeditation
88. Aktiveringsmeditation
89. Astralmagi
90. Det astralas mörka sida
91. Praktisk astralmagi
93. Astralmeditation
95. Kheperaarbete
97. Yesodarbete
99. Lilitarbete
100. Gamalielarbete

Del III
106. Det magiska jaget/deamon
108. Att leva som magiker
111. Utesittning
114. Mörkrets kvintessens
114. Mental magi
115. Mentala ritualer
118. Magisk makt
120. Den magiska viljan
124. Alkemi
130. Kaos andetag - Drakens rörelse

134. Slutord
137. Appendix
138. Drakceremonin
141. Drakonska satser
145. Drakonska aforismer