Hem

Svart magi Magi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 798, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/svart/magi.html
är en sorts Magi , Upplevbart , Praktiserbart och Trobart
Behandlar #svartmagi

Magi där man använder negativa energier. Magikern kan både ta bort negativa energier och lägga dit.

Alias: svart magi

normal

Framförallt använd Ritualer och Yoga som instrument i detta utövande. Det centrala är inställningen att det inte är yttre makter som hjälper snarare att det är Magikerns egna inre styrka som är den mest pådrivande kraften i Ritualen. Denna sorts magi börjar och slutar i hjärnan hos den utövande.

Ritualer

Inom Ritualer används framförallt starka känslor som förhöjs med laddade symboler och tal. Dessa känslor blir då bränslet som genom symboliska medium anses stimulera antingen den Mörka kraften eller ens psykiska kraft som riktas mot ett visst uttalat mål. Vad som är av vikt är syftet med att förlösa Magikerns känslor och explodera dessa utåt.

Yoga

Den svarta kraften upplevs som mest påtaglig inom Mörk Yoga men även detta upplevs subjektivt och tolkas annorlunda beroende på vilkens slags människa man är. Mörkret är det tysta, det feminina(esoteriskt) och det passiva(till skillnad från Ritualer som är det aktiva).


normal

Svartmagikern arbetar med kosmos uttjänta krafter, ofta i den naiva villfarelsen att kunna kontrollera och utnyttja dem för sina egna syften.
Detta är omöjligt -- förr eller senare får svartmagikern skörda frukterna av sin draksådd, för den Positiva Ondskans krafter strävar alltid till splittring, och splittringen kommer garanterat.

Det må vara livsomständigheterna, hälsan eller psyket som splittras, men splittringen kommer lika säkert som rekylen på en pistol när man fyrat av den, och effekterna går sällan att läka under en och samma inkarnation. Detta är inget gudomligt straff, utan det egna Högre Jagets motreaktion på dessa krafter.

Skicklighet

Lyckligtvis är de genuina svartmagikerna få, men de som finns är kraftfulla. De måste de vara. De måste vara mycket bra på det de gör av den enkla anledningen att deras Herrar inte är förlåtande. Till skillnad från Ljusets Krafter tolererar Mörkrets Krafter inga misstag utan saknar helt misskund med sina underlydande. Därför måste svartmagikerna vara mycket skickliga för att överleva.

Och de annonserar aldrig ut sin existens. Den som öppet skyltar med att han eller hon arbetar med svart magi är ingen svartmagiker.

Svartmagiker, finns dom?

Det jag skrivit i denna artikel är inte avsett att skrämma upp någon i onödan, men förvirringen kring svart magi, den Vänstra Vägen och ondska i allmänhet är så stor att vissa saker behöver sägas till ledning för dem som står i början av sina ockulta studier, och även till dem som hunnit längre men kanske inte reflekterat över detta.

Svart magi existerar verkligen, och den försvinner inte genom att vi blundar för den. Tvärtom -- ju mer vi blundar, desto mer får den tillfälle att sprida sig.

Det vi oftast möter är amatörerna, de som inte har tillgång till någon större kraft, men som gärna ger sig ut för att ha det. Det finns allt mellan smutsvitt till mörkgrått här, för i verkligheten är det ett gråhetens spektrum.

Utanför de rent magiska sammanhangen har vi de som kanske inte medvetet arbetar med mörka energier, men som genom sitt handlande hamnar i den här kategorin genom att de gör sig till kanaler för dem, kanske helt omedvetet. Vissa typer av sekter, pseudoterapeuter och falska guruer, t ex. återigen rör det sig om ett spektrum mellan svart och vitt.

Renodlad, verkligt svart magi är ganska sällsynt -- de flesta inser att ingenting är vunnet i längden genom att följa Utslocknandets och Upplösningens Väg, den väg där de krafter som ständigt strävar till söndring verkar, men det finns ett litet fåtal som till det onda sagt, var du mitt goda, och det är de som är de verkligt farliga.