Hem

Wiccansk symbol Symbol

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 161709, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Madrynea
är en sorts Symbol

Symboler som används inom Wicca, t ex pentagrammet.

Alias: symboler inom wicca och wiccansk symbol

normal

Kristen pastor om de wiccanska heliga symbolerna

Angående de wiccanska heliga symbolerna:

Wicca utan pentagrammet och hexen är som kristendom utan korset. Korset har ingen plats i Wicca utom i nedvärderande ritualer när man urinerar, defekerar och spottar på korset. Korset används också till att föras in i häxans sköte för att dedicera hennes livmoder och hennes avkomma till djävulen. Individer som försöker stjäla kors från kyrkor är influerade av det ockulta och ser korset som hedniskt. Men om så var fallet varför utelämnar dessa hedningar korset i sina ritualer förutom när det används på antikristet sätt?
Pentagrammet och hexen avvänds för att representera Lucifer och hans makt (pentagrammet) och hans rike (hexen). Dom används också okunnigt i samhället och i kyrkor och finns integrerade till sådan grad att miljoner använder dem på olika sätt i sin dumhet, troende att de inte har några band till det ockulta. Pentagrammet och hexen är renodlade ockulta symboler och har absolut inget att göra med den Bibliske Guden och hans dyrkan. Dessa symboler dyker upp i berättelsen om Babylon med Nimrod och hans hora till fru.