Hem

Panteon

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690785, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Gudaskaror i olika kulturer.

Alias: panteon och pantheion

normal

Panteon är en sammanfattande beteckning för hela gudavärlden. (Grek. pantheion, till + gud; eg. ett tempel i Rom för alla gudar.)