Hem

Starhawk Wicca Lära, Wicca

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 155436, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Praktiserbart , Lära och Wicca

En tradition inom Wicca.

Alias: starhawk och starhawk wicca

normal

Pagan Wicca utvecklades som en del av Wicca rörelsen i England. Starhawk Wicca, som är mer feministisk än Pagan Wicca, utvecklades i USA. Läran bygger på författaren Starhawks böcker och föreläsningar och är keltisk inspirerad.
Starhawk Wicca är en panteistisk rörelse, det vill säga de anser att gud är närvarande i allting. Här kan man dra likheter med hinduisterna som ju anser att Brahman, världssjälen, är allt och är närvarande överallt. Kristendomen har däremot inte samma syn. De kristna är teister och menar att Gud kan påverka världen, men han är inte världen. Deras förhållande till Gud är mer personligt.