Hem

Cernunnos Keltisk gudom, Gud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 146722, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Keltisk gudom och Gud

Cernunnos med hjorthorn på huvudet dyrkades av kelterna i sin egenskap av djurens herre.

Alias: cernunnos

normal

Cernunnos den behornade var en keltisk fruktbahets- och ymnighetsgud. Han avbildas med horn och ibland med ormar och den keltiska hjulsymbolen. Cernunnos härskade över djuren och förknippades med de dödas rike. Han förknippas med rommarnas gud Merkurius, som förde de döda till underjorden, och med Apollon, ljusets gud.