Hem

Apollon Grekisk gudom, Gud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132189, v5 - Status: normal.
är Grekisk gudom och Gud
har epitet Kurotrofos , Iatros och Apotropaios

Son till Zeus och Leto, hans tvillingsyster är Artemis. Apollo är förnuftets och de sköna konsternas gud i den grekiska mytologin. Kunde också sända och avlägsna sjukdomar. Far till Asklepios.

Alias: apollon

normal

Apollon var den mest vördade av de Grekiska gudarna och anses vara ljusets och solens gud. Men även vetenskapens, skaldekonsten och musikens beskyddare.

Till hans helgedom i Delfia vände sig privatpersoner, statsmän och hela städer för att söka råd. Oraklet i Delfi, gudens svar utformades efter en mystisk seans av Apollons prästerskap.

Apollons två dygder var.

Känn dig själv - han menade att människan var en vanlig dödlig och inte kunde styra sitt öde. De formades av tillfälligheternas spel.

Var alltid måttfull - i allt du gör. Den som förhäver sig och försöker skaffa sig mer än ödet låtit falla på sin lott gör sig skyldig till övermod. Den övermodiga drabbas av nemesis, gudarnas vrede och straff. Skulden drabbar även hans släkt och kanske en hel stad - karma. Det skulle skapas balans mellan ytterligheter i människors liv som skulle leda till jämvikt och harmoni. De högst moraliska värdena ansågs vara ordning, godhet och skönhet.