Hem

Kurotrofos Epitet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 160828, v2 - Status: normal.
är Epitet

Syftar på en gudom som tar hand om och beskyddar de unga. Kan också betyda mänsklighetens beskyddare.

Alias: kourotrofos, kourotrophos, kurotrofos och kurotrophos