Hem

Hekate Grekisk gudom, Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 131969, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Skill
är Grekisk gudom och Gudinna
har epitet Trevia , Monogenes , Soter , Fosforos , Enodios , Kleidokos , Kthonios , Kurotrofos , Propylaios och Trikefalos

Grekisk gudinna med många skilda funktioner. Korsvägarnas gudinna, Persefones följeslagare, bland annat.

Alias: hekate

normal

Hekates epitet

Till de vanligaste epiteten hör Fosforos, Propylaia och Kthonia. Samtliga kan kopplas till att Hekate varje år eskorterade Persefone till underjorden. Kleidokos kan ha samma ursprung. Enodia och Trevia är relaterade till vägar och vägkorsningar, och Trikefalos till hennes förmåga att se i alla riktningar.

normal

Orfisk hymn till Hekate

Lovely Hekate of the roads and crossroads I invoke;
in heaven, on earth, and in the sea, saffron-cloaked,
tomb spirit reveling in the souls of the dead,
daughter of Perses, haunting deserted places, delighting in deer,
nocturnal, dog loving, monstrous queen,
devouring wild beasts, ungirt, of repelling countenance,
You, herder of bulls, queen and mistress of the whole world,
leader, nymph, mountain-roaming nurturer of youth,
maiden, I beseech to come to these holy rites,
ever with the joyous heart and ever favoring the oxherd.

normal

Hekate Triformis

Trefaldiga Hekate finns avbildad på antika mynt och amuletter, och i form av statyer kallade hekateion eller hekaterion. Förmodligen symboliserar de hennes förmåga att se i flera riktningar samtidigt. Hekaterions placerades ibland som väktare utanför dörren.

normal

Hekate enligt Diodorus

Hos Diodorus Siculus är Hekate inte en gudinna, utan drottning av Kolkis. Tillsammans med Aeetes får hon Medea, Kirke, och Aigialeos. Hekate beskrivs som hänsynslös och grym, utövandes sitt ondskefulla inflytande över sin make och sina barn. Hennes kunskaper om örter var omfattande, och hon lärde Medea och Kirke hur man använder dem för att nå sina syften.

normal

Mailinglistor

http://groups.yahoo.com/group/naos_hekate/

Naos Hekate is intended for discussion of the Goddess Hekate, primarily in her Greek and Roman forms. Suitable topics include, but are not limited to, the religions of the ancient world, magic, Hekate's role in art and literature, modern reconstructionist religions and other forms of Paganism.

normal

The Hekate FAQ

Attempts to answer the most common questions about Greek goddess Hekate, such as her origins, genealogy, and role in myth and magic.

http://www.hekate.nu