Hem

Hermes Grekisk gudom, Gud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 131979, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Grekisk gudom och Gud
har epitet Moiragetes , Enodios , Foibos och Soter

Gudarnas budbärare, tjuvarnas och de resandes beskyddare. Zeus och Maias son, Apollons odygdige yngre halvbror. För människans själ till underjorden efter döden.

Alias: acacetus