Hem

Hermes Gud, Grekisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 131979, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Gud och Grekisk gudom
har epitet Soter , Foibos , Enodios och Moiragetes

Gudarnas budbärare, tjuvarnas och de resandes beskyddare. Zeus och Maias son, Apollons odygdige yngre halvbror. För människans själ till underjorden efter döden.

Alias: acacetus