Hem

Hermes Trismegistos Magiker

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 621819, v4 - Status: normal.
är Magiker

Mytisk grekisk författare och magiker. Skapare av hermetismen.

Alias: hermes trismegistos och trefaldigt största hermes

normal

Hermes Trismegistos, grekisk författare, magiker, levde någon gång mellan 300 f.Kr. och 100 e.Kr.

Hermes Trismegistos är enligt legenden författaren till ett bokverk med namnet Hermetica i 42 band som förenar myter om den grekiska guden Hermes och den egyptiska guden Thot. Skrifterna tillkom antagligen runt år 100-200 e.Kr. Av Hermetica finns bara Corpus Hermeticum bevarat, omfattande 17 traktater på grekiska. Återupptäckten av dessa bokverk i Italien under slutet av 1500-talet föranledde en intellektuell rörelse som kommit att kallas Hermetismen.

Hermes är antagligen ingen historisk person, utan ett alias för flera egyptiska författare. Hermetica finnas bevarad bara i fragment. De mest kända fragmenten kommer ur verket Den gudomliga Pymander, och behandlar hermetismens kosmologi. Verket finns inte översatt till svenska. Stora delar av medeltida och modern magi och alkemi byggde på Hermes böcker.