Hem

Thot Gud, Egyptisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132059, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Gud och Egyptisk gudom

Oftast avbildad med ibishuvud. Mästare i skrivkonst, lagar och språk. Gudarnas sekreterare. Originalnamnet är Jehuty.

Alias: djehuti, jehuty, tehut och thot

normal

Toths egna präster hävdade att han var den som skapade världen genom ljud. Generellt sett ansågs han vara visdomens, musikens, magins och de vetenskapliga kunskapernas gud.


normal

Thoth är dock endast det grekiska namnet på den egyptiska gudomen, som egentligen heter Jehuty.
Han identifierades med grekernas Hermes.

normal

Thoth avbildades i regel som en babian, en ibisfågel eller en människa med ibishuvud.
Thot är månguden som Ra skapade för att ge ett litet ljus på natthimlen när han inte är där.
Han förknippas även med det ockulta och hemliga kunskaper. Han sades ha skrivit den första boken om magi.