Hem

Thoth Tarot Tarotkortlek

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 470604, v2 - Status: normal.
är Tarotkortlek
Av Lady Frieda Harris och Aleister Crowley

Tarotlek skapad av Aleister Crowley

Alias: thoth tarot

normal

Crowleys Thoth Tarot

Denna Tarotlek har sina rötter i Den Gyllene Gryningens Hermetiska Orden (The Hermetic Order of the Golden Dawn),en engelsk rosenkreutzarorden som Aleister Crowley gick med i 1898. Orden erbjöd en systematisk och tydlig väg mot mysterietraditionerna. Det har sagts att ett av Ordens mål var att förändra västerländska sociala system genom sitt arbete med symbolik och den Uråldriga Visdomen.

Aleister Crowleys livsverk vara att försöka få fram och förena den essentiella sanningen från alla traditionella visdomsskolor och religioner, och att göra den sanningen tillgänglig i ett fullständigt system för att hjälpa mänskligheten av idag i sitt sökande efter gudsförverkligande och enhet.

Från början var Crowleys avsikt att hans lek skulle vara en korrigering och uppdatering av den klassiska, medeltida Tarotleken. Han planerade att under tre månader arbeta med bilderna, som Frieda Harris sedan skulle måla. Men istället utvecklades projektet till en djup utforskning och integrering av den esoteriska symboliken i olika traditioner av den Uråldriga Visdomen. Arbetet tog fem år och var ett av Crowleys sista projekt innan han dog 1947. Crowley skrev vid ett tillfälle att det var enbart genom Harris hängivenhet och geni som han blev allt djupare involverad i utvecklandet och skapandetav en helt ny lek. Frieda Harris, som själv var egyptolog, arbetade utifrån Crowleys grova skisser eller muntliga beskrivningar. Trots att hon själv inte var så väl förtrogen med Tarot, påverkade och kompletterade hennes intuitiva förståelse och kunskap Crowleys idéer. Ofta målade hon ett kort flera gånger innan hon var nöjd. De 78 korten innehåller 1200 symboler. De oftast förekommande symbolerna finns beskrivna i slutet av denna bok (Själens Spegel).
Varken Crowley eller Harris (som dog 1962) lyckades ge ut leken medan de levde. 1969 lät Major Grady L. McMurtry, som hade hjälpt Crowley att publicera The Book of Thoth 1944, fotografera och publicera bilderna. Bild på Thoth Tarots baksida