Hem

Book of Thoth Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1037, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/book/book_of_thoth.html
är Bok
Behandlar Thoth Tarot och Tarot
Publicerad år 1944
ISBN 0-913866-12-1
sidantal 287
Av Aleister Crowley
Publicerad av U.S. Games Systems

Behandlar tarot, i synnerhet den lek som skapades av Crowley och Harris.

Alias: book of thoth och bot

normal

Kommentarer

B.o.T, den enda verkliga auktoriteten när det gäller Tarot-litteratur förtjänar verkligen sin plats i rampljuset. Allas vårt lilla favoritgeni, Hr. Crowley, gör oss inte besvikna heller denna gång med sina luddiga och svårförståeliga tankar. Den som läst och förstått några andra av A.C.'s, och har lust att lära sig lite om Tarotens mysterier, gör ett stort misstag om han/hon inte inskaffar denna bok omedelbums!

Att försöka beskriva vad A.C. vill ha sagt med boken är ungefär lika lätt som att räkna sandkornen i en tvåveckors sandstorm i Sahara; m.a.o. snudd på omöjligt. Han beskriver sin egen syn på kortens betydelser, och dessutom en liten historia om det viktigaste kortet; Atu 0, eller the Fool.

Den bästa platsen i bokhyllan för BoT torde vara bland referensböckerna, eftersom det är lite svårt att memorera allt som står i den.