Hem

Ra Solgudom, Egyptisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132042, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: HellAmonRa
är Solgudom och Egyptisk gudom

Sol och skapargud i den egyptiska mytologin.

Alias: amon ra, ra och re

normal

Ra eller även Re är en av dom viktigaste gudarna i den Egyptiska mytologin. Hans namn betyder solen.
Han är solguden och även skapargud.
Själva Re- teologin skapades under 4:e dynestin när Heliopolis var stort. Man sa att alla faraoer var söner till Re. Och dom bar ett öga för att visa på sitt gudomliga ursprung.
Han framställdes lite olika under olika tidsperioder. Ursprungligen framställdes han som en gestalt som for över himlen på en solskiva som bars av en båt. Senare framställdes han som en man med ett falkhuvud. Över dennes huvud reser sig solskivan. Ögat som faraorerna har på sig ärr ett som han kan lösgöra från huvudet och låta färdas över himlen som en sol.
Ibland framställs det dock som att när Re kommer upp till ytan som solen så får solen andra gudanamn. (Dvs det blir andra gudar eller varianter på guden Re som den där han föreställs med falkhuvud och himlen över huvudet.) Och när solen vandrat sin hela bana över himlen och åter kommer ner i undervärlden så blir det guden Re igen. I underjorden färdas han på en barkbåt och guden Seth och de saliga dödas otaliga andar försvarade honom mot de ständiga attackerna från kaosormen Apep. Sen föddes han på nytt av Nut.

Det finns en myt om Ra som säger att han har gått på jorden som gudarnas och människornas härskare, men blev trött så Nut tog honom till himlen. Han skapade stjärnorna. Han skapade månguden Thoth till sin ställföreträdare på natten för att inte beröva världen helt på ljus under natten. Och han lät guden Osiris härska över människorna. Varje dag färdas han som vanligt över himlavalvet, men kan komma att igen bli trött och inte orka med. Vilket kommer sätta världen i kaos igen tills skapelsecykeln börjar om igen.

Hans eget centrum låg i staden Heliopolis, men när han senare (för att styrka betydelsen av guden amun) slogs ihop med Amun så blev denna sammanslagninsguds centrum Karnak.