Hem

Seth Egyptisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132053, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Egyptisk gudom

Osiris bror, öknens gud. Troddes vara galenskapen inkarnerad. I gudasagan om Osiris uppträder han som dennes fiende och kom därför senare att betraktas som egyptiernas djävul.

Alias: seth

normal

Seth är ovädrets, stormens och öknens gud och betraktas som den onda kraften i egyptiernas panteon.

Han var son till Nut och Geb, broder till Osiris, Isis och Nephthys. Han avbildades som en man med ett vilddjurs huvud och enligt berättelserna var han både grym och girig. Mest av allt ville han bli den som besteg tronen, men Nut hade valt sin äldsta son - Osiris - att bli konung över Egypten.
Detta gjorde Seth oerhört svartsjuk och förgrymmad. Geb (jordguden) valde att dela upp sitt kungadöme mellan de två bröderna, men Seth blev inte nöjd. Han ville ha allt.
Medan Osiris representerade den fruktbara och bördiga jorden i samspel med Nilens livgivande vatten, representerade Seth den torra och sterila öknen.
De flesta berättelserna om Seth kretsar kring avund och rivalitet.

Osiris och Isis blev ett älskande par som hyste stor kärlek mellan varandra. Det fanns ingen kärlek mellan Nephthys och Seth, men de blev ändock ett par.

Seth ville erövra tronen och mördade därför sin bror Osiris genom att låsa in honom i en kista. Sedan kastade han kistan i havet med Osiris döda kropp inuti. Den drev i land
på Byblos och fastnade i ett grenverk från ett träd. Osiris kraft genomsyrade trädet och fick det att växa sig så vackert att folket lät göra en pelare utav det. Isis var på jakt efter Osiris kropp och fann slutligen kistan. Hon tog den tillbaka till sitt hemland, men då slet Seth Osiris kropp i bitar och spred dem ut över hela Egypten.
Isis och Nephthys hjälptes åt att samla ihop delarna och genom magi fogade Isis kroppen samman igen. Hon lyckades få Osiris att leva ännu en natt, så att de kunde avla sitt efterlängtade barn, sonen Horus. När Osiris dog igen, så gjorde Ra honom till härskare över dödsriket i det vackra Västlandet. Därmed var det Horus som skulle överta tronen efter sin far, då han blivit äldre.

Seth såg givetvis ett hot i Horus och gjorde inte uppväxten lätt för denne. Han tillfångtog Isis och hennes nyfödda son i utkanten av ett träskområde. Han ville göra sken av att det var för hennes eget bästa och låste in henne i ett spinneri, där hon tvingades att spinna lin hela dagarna.
Men Thot, den visaste av alla gudar, kom till hennes undsättning och räddade dem. Han rådde henne att gömma sig med sin son tills han blev gammal nog att överta tronen. Så hon slog sig ner vid Chemmis träskmarker, dit Seth inte kunde gå.

Men ändock lyckades han förgifta Horus, genom att sända dit en orm eller en skorpion som stack honom. Horus blev så pass sjuk att Isis var tvungen att hejda solbåten och be om Ras hjälp. Allt gick väl och Horus tillfrisknade. Isis var nu mer än någonsin övertygad att Horus en dag skulle hämnas sin fars död. Det rådde en bitter osämja mellan henne och hennes bror Seth.

Då Horus blev gammal nog att utmana Seth om platsen på tronen, så uppstod en rad kamper mellan de båda. Horus gick vinnande ur striden och blev Egyptens nästa konung. Ra erbjöd Seth att istället ta plats vid hans sida i himlarna och bli stormens och ovädrets herre. Seth nöjde sig med detta och begravde stridsyxan med Horus.

Trots alla negativa sidor av Seth, så finns där en positiv aspekt av honom , då han försvarade Ra mot ormen Apep. När Ra åkte sin nattliga färd genom dödsriket.
I vissa myter skildras han även som far till Anubis.