Hem

Neftys Egyptisk gudom, Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 139040, v3 - Status: normal.
är Egyptisk gudom och Gudinna

I egyptisk mytologi överraskningarnas, systrarnas och barnmorskornas gudinna.

Alias: nephtys

normal

Neftys var dotter till Nut och Geb, och syster till Osiris, Isis och Seth. Hennes make var guden Seth vilken hon bedrog med Osiris och födde med honom sonen Anubis. När Seth dödade Osiris så lämnade hon honom och sörjde tillsammans med Isis hans död. Denna sorg har blivit till en sed på begravningar - att ha två sörjande kvinnor som uppträdde som Isis och Neftys.

Hennes namn betyder Husets dam vilket antogs mena Osiris palats.Hon kallas även Vän av de döda.

Neftys är ofta avbildad på huvudändan på kistor samtidigt som Isis avbildas vid foten, med de långa vingarna utbredda för att skydda den döde. Neftys nämns sällan annat än med sin syster, vars trogna sällskap hon alltid är, hjälpande henne att sörja och förbereda den döde Osiris och följa honom till Dödsriket. Hon beskyddar också och tar hand om den unge Horus, son till Isis.

Hon associeras ibland med de bandage av linne som används vid mumifieringen. Hon beskrevs ibland som att hon hade mumielindor stället för hår på huvudet.

Trots att hon ofta nämns i Pyramidtexterna och i Dödsboken, verkar det inte som om hon har haft någon egen gudadyrkan och har inga egna kultplatser.
Inga kulttempel till hennes ära har heller bevarats.