Hem

Epitet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 160517, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus

Beskrivande tillnamn. Homeros använde stående epitet. Till exempel kallas Odysseus upprepade gånger för den mångförslagne.

Alias: epitet

Kthonios
Epitet
Av jorden, eller underjorden.
Meter
Epitet
Betyder moder.
Fosforos
Epitet
Betyder ljusbringare eller fackelbärare.
Trikefalos
Epitet
Trehövdad.
Kleidokos
Epitet
Innehavare av nycklarna.
Propylaios
Epitet
Framför porten, portväktaren.
Trevia
Epitet
Av de tre vägarna.
Enodios
Epitet
Relaterad till vägar. Feminin form är Enodia.
Fysis
Epitet
Betyder natur.
Kurotrofos
Epitet
Syftar på en gudom som tar hand om och beskyddar de unga. Kan också betyda mänsklighetens beskyddare.
Partenos
Epitet
Grekiska. Betyder jungfru.
Nomios
Epitet
Grekiska. Betyder herde.
Foibos
Epitet
Grekiska. Den klart skinande.
Apotropaios
Epitet
Grekiska. Den som avvärjer ondska.
Karpoforos
Epitet
Grekiska. Betyder fruktbärande eller fruktbringande.
Kallisti
Epitet
Grekiska. Betyder den vackraste.
Zagreos
Epitet
Grekiska. Betyder skicklig jägare.
Nikeforos
Epitet
Grekiska. Betyder segerbringande.
Iatros
Epitet
Betyder läkare eller helare. Används ibland om Apollon.
Anthios
Epitet
Den blommande.
Agreos
Epitet
Betyder jägare.
Monogenes
Epitet
Enda barnet. Används om gudomar som saknar syskon.
Antania
Epitet
Mänsklighetens fiende.
Megas
Epitet
Stor, mäktig.
Moiragetes
Epitet
Den som kontrollerar människans öde.
Soter
Epitet
Betyder frälsare. Feminin form är Soteira.
Glaukopis
Epitet
Med grå ögon, alternativt uggleögon.