Hem

Häxprocesserna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 104988, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor

Häxbränningarna och häxprocesserna skördade tusentals liv mellan 1200 och ca 1700.

Alias: häxbränningar, häxjakt och häxprocesserna

normal

Fakta om Häxprocesserna

Detta är nedklottrat ur minnet en augustidag efter att ha spenderat en hel sommar med att läsa böcker om häxprocesserna i Sverige.

* 1400-1700-talet - inkvisitionen, på order av Påven i Rom.
* Värst var 1668-1677 i Sverige. Över 300 avrättade, fast ytterligare andra dog i fängelse, etc.
* Exakta antalet avrättade totalt i Europa är osäkert. 125000-9 miljoner.
* Bohuslän hade kvar danska lagar, därför var tortyr standard, vilket det inte var i resten av landet.
* Blåkulla/Blåkullen/Blån fanns på flera ställen, t.ex. Brattön (Bohuslän), Blå Jungfrun (Öland) och Brocken (Tyskland).
* Festen på Blåkulla hölls ofta i hus och liknade de fester som anordnades på bondgårdarna (t.ex. vid bröllop).
* Bredvid salen där festen hölls fanns Vitkulla, ett vitt rum där änglar pratade med barnen som tagit med häxorna.
* En känd svensk häxa var Kapten Elin, som hade ett par läderbyxor man kunde flyga med. Kapten Elin hette egentligen Helga och kom från Pilanna på Tjörn.
* På Sötången, nära Myggenäs på Tjörn, avrättades Helga i Pilanna, samt Elin och Ifver i Staxäng.
* Häxor använde trolldom för att åsamka andra skada, samt få mat på andras bekostnad.
* Barn blev skrämda till att avge falska vittnesmål i rättegångarna.
* Många häxmisstänkta i Stockholm hade fallit offer för en komplott, med en pojke från Gävle (Johan Johansson, vars mor själv var anklagad för häxeri i Gävle och sedermera avrättades), och två unga tjänsteflickor från Stockholm i spetsen.
* Det fanns tre trolldomskommissioner i Bohuslän.
* I Sverige halshöggs de dömda och blev sedan brända på bål. Bara en eller två personer brändes levande i Sverige. I Europa var det vanligare med levande brända.
* På Blåkulla gjordes allt bakvänt. Man satt med ryggen åt bordet och åt över vänster axel, med mat från uppochnervända tallrikar.
* Häxorna dansade och bolade med djävulen och alla hans smådjävlar.
* För att komma till Blåkulla (vilket man gjorde flygandes på en kvast, brödraka, människa eller djur) var man tvungen att gnida in sitt färdmedel med en speciell salva som delades ut i smörjhorn av djävulen.
* De häxmisstänkta var antingen byns utstötta, kloka gummor/gubbar, ensamstående kvinnor, främlingar, eller någon man hyste agg mot.
* På Blåkulla skrevs häxorna in i djävulens bok med deras eget blod, som togs ur ena lillfingret.
* Häxmärket var en punktkroppen där häxorna var märkta av sin herre. På den punkten kände de ingen smärta.
* Bara i ett landskap i Sverige var det INGEN som avrättades.
* Det var oroliga tider. Bland annat Bohuslän hade nyligen tillfallit Sverige.
* Välbärgade kvinnor slapp undan och friades om de var anklagade.
* Häxhammaren - Malleus Maleficarum - skrevs av två tyska munkar och är en handbok i häxförföljelse.

normal

Tortyr

Ett samtida vittne beskriver tortyren enligt följande;

"Proceduren startar i gryningen.
Kvinnans händer binds, bödeln klipper av håret
och häller sprit över hennes huvud.
Så tänder han spriten för att bränna
resten av håret.
Sedan placerar han svavel under
hennes armhålor och tänder på.
Hon hissas upp under taket och lämnas hängande där i tre timmar medan
bödeln avnjuter sin frukost.
Därefter kastas sprit
över kvinnans rygg och den antänds, vikter fästs vid
fötterna och kvinnan får falla ned på en spikbräda.
Därefter krossas tummarna i tumskruvar, under de
övriga naglarna slås träflisor in..."

normal

Häxprocesser i Sverige

Häxprocessernas antal var i Sverige betydligt färre än i andra länder i Europa. Från slutet av 1400-talet fram till sista kända avrättningen 1704 beräknas c:a 400 häxprocesser med dödligt straff ha ägt rum, de flesta av dessa under åren 1668 till 1676. Denna tid har kallats Det stora oväsendet beroende på den häxhysteri som ledde till en mängd häxprocesser.

Häxprocesserna är ett exempel på den materialistiska vetenskapens beskrivning eller bild av vår sociala och rättsliga historia. Häxeri är en social konst och trolldomen ligger den nära. Det är ett degenerativt hantverk baserat i Kaos och okunnighet. Häxhammaren slår också mot de okunniga när de försöker att träda in i det hemliga området. Gällande Häxberget i Ångermanland där 150 (enligt hörsägen) eller 71 människor påstås ha fått sätta livet till kan man ställa sig frågan om inte EN person begått ett brott och straffet har efterlämnat ett spår som resulterat i en historisk beskrivning.

Den bild vi är delgivna är ofta starkt betingad av just sociala och politiska uppfattningar där Häxprocesserna är ett resultat av förtrycket av kvinnan. Det råder dock ett starkt tvivel om att den riktiga verkligheten, till skillnad från den materialistiska och socialpolitiskt betingade världsbilden verkligen skulle tillåta att så verkligen skedde.

Det verkar som att häxeriet är en del av verkligheten men att en fundamental dom egentligen handlar om en missuppfattning av de reella förhållandena. Det är dessutom osäkert om denna nivå av okunnighet skulle kunna åstadkomma någonting alls, annat än vidskepelse, förvirring och ett rent slöseri.

Romantiseringen av häxan motsvaras av den historiska beskrivningen där föregivna faktum i extremen starkt kan betvivlas även om bildbevis eller artefakter skulle förefinnas.