Hem

Mitt Magiska Liv Facklitteratur, Bokserie

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 477383, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Facklitteratur och Bokserie
Behandlar Vit magi
Av Zorna
Upphovsrätt Zorna

Detta är en bokserie bestående av fem böcker, skrivna av Kerstin Liljemark, alias Zorna.

Alias: mitt magiska liv

normal

Bok I - Magins Grunder

Boken är uppdelad i tre delar; i första delen, Introduktion till den Magiska Världen tar jag upp Magins grunder, det vill säga De Fyra Elementen, Naturens Redskap i form av vindar, månfaser och dygnets tidpunkter, samt matens betydelse inom Magin.
Dessutom får Du lite tips om hur Ditt hem kan bli magiskt – i sovrummet, köket och badrummet.

I bokens andra del, Årshjulet och Sammanställningar, tar jag upp de åtta Sabbaterna (festerna) och förteckningar över de olika faktarutorna som kan vara bra att komma ihåg.

Tredje delen består av olika recept som är kopplade till de åtta Sabbaterna i Årshjulet.

normal

Bok II - De Primära Redskapen

I denna bok redogör jag för hur jag upplever de magiska egenskaperna som finns i färger, växtligheten, oljor, dofter, samt mat och dryck.

normal

Bok III - Stenar, Kristaller och Mineraler

Boken innehåller de flesta Stenarnas och Kristallernas magiska gåvor, och eftersom detta är ett så stort område har jag valt att skriva det som en separat bok, vilken är uppdelad i två delar.

I första delen, Stenar, Kristaller och Mineraler redogör jag för hur jag upplever Stenarnas magiska egenskaper.

I bokens andra del, Kroppens Sju Chakran, beskriver jag kortfattat energiområdena och deras påverkan, samt vilka stenar som sägs stå i förbindelse med de olika fälten.

normal

Bok IV - Mina Kombinationer

Boken består av en sammansättning av olika kombinationsmöjligheter, där jag ger konkreta förslag på hur man kan kombinera de olika Primära Redskapen för att nå syftet i en Besvärjelse eller Ritual.

normal

Bok V - Mina Ceremonier, Ritualer och Besvärjelser

Detta är min offentliga Skuggbok, som är uppdelad i tre delar.

I första delen, Mina Ceremonier, beskriver jag hur jag firar de åtta sabbaterna i årshjulet.

I andra tredje delen, Mina Ritualer, och i tredje delen, Mina Besvärjelser, återger jag alla ritualer och besvärjelser som jag har skrivit.