Hem

Ängsgentianeolja Olja

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 570370, v1 - Status: normal.
är en sorts Olja

Alias: gentaniaolja, gentanieolja och ängsgentianeolja

normal

Gentanieoljans magiska gåva till Dig

Skänker livsglädje och nytt mod efter bakslag i privatlivet eller yrkesmässigt.
Motverkar depressioner, osäkerhet och misströstan, och stärker tilliten till Dig själv.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.