Hem

Vit magi Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1173, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/book/vit_magi.html
är Bok
Behandlar Stenar, Den magiska cirkeln, Magiska platser, Element, Örter, Vit magi och Magi
Publicerad år 1988
ISBN 91-32-31698-4
sidantal 249
Av Marina Medici

Att finna sin inre kraft med hjälp av naturens gåvor i form av örter, blommor och stenar, och att känna en balans mellan de fyra elementen.

Alias: inåtriktad magi

normal

Förord

Oavsett om människor är skeptiska eller ej, har de alltid varit fascinerade av magi. Magin har ett fast grepp om oss. Och vare sig vi vet om det eller ej, s är den en del av oss - vi är magiska skapelser.

Urmänniskan hade inte svårt att förnimma magin i tillvaron för hon kunde inte nyttja en utvecklad intelligens för att avslöja och förklara naturens lagar. Hennes kontakt med de grundläggande naturkrafterna var obestridd, eftersom dessa krafter talade direkt till det undermedvetna utan att först behöva passera det filter som ett kunskapsmättat intellekt utgör. Hon kände krafterna i och omkring sig själv:

Var och en som levde av att jaga i vildmarken kunde inte undgå att förstå att det finns starka krafter i fruktan och kärlek. Djur kan bli förlamade av skräck, och av lidelse kan de drivas till fantastiska prestationer.

- Robin Skelton

Människan erkände dessa krafter och lärde sig utnyttja dem. Schamaner och häxdoktorer var högt respekterade och betraktades som auktoriteter. Människans viktigaste behov var att skaffa föda och att avla många barn för att öka stammens styrka, och det blev schamanens uppgift att utföra ritualer för att säkerställa dessa saker.

Det var förmodligen en tidsålder då männen var jägare och kvinnan stannade hemma och ägnade sig åt örtmedicin och magi. Men efterhand som människans intellekt och förmåga att resonera utvecklades och hon började ifrågasätta saker och ting i omgivningen, avtog urbefolkningens tilltro till de magiska ritualerna, och därmed minskade också ritualernas effektivitet. Magin förvisades till små grupper, där den fortsatte att verka i öppen strid med det etablerade samhället och sällan tolererades. Det var nog då som magin började finna sin form i wiccakulten, varifrån det engelska ordet witchcraft (häxkonst) kommer. Och så småningom blev häxkonst, eller trolldom, en religion.

Bibeln berättar om den förföljda häxan från Endor, som verkade i hemlighet när alla andra häxor förvisats ur landet.

Den berättar ocks² åm profetissan Hulda som bodde i Jerusalem och rådfrågades av kungen i viktiga religiösa spörsmål, som översteprästen inte kunde besvara.

Trolldomskonsten har många fiender, och den argaste av dem alla har alltid varit kyrkan. Det fanns tider då kyrkan lät trolldomen vara ifred, men när påvemakten etablerade sig och blev stark såg prästerna trolldomen som en förhatlig rival och försökte utplåna den genom förföljelser.

Även puritanerna kastade sig engagerat in i kampen, och tillsammans lyckades de nästan utplåna trolldomskonsten. Detta Skedde under den heliga Inkvisitionen, som instiftades i Spanien genom ett påvligt påbud år 1478 och inte upphävdes förrän 1834. nästan alla häxor tvingades gå under jorden, och man räknar med att cirka nio miljoner människor torterades och avrättades under häxjakterna i europa.

En gammal kvinna som bodde ensam och var impopulär eller ansågs skamlig, riskerade lätt att bli anklagad för häxeri, särskilt om hon hade ett husdjur som hon pratade med eller om hon pratade med sig själv, så som många ensamma gamla människor har för vana.

I England reste Matthew hopkins runt och spårade upp människor, som var impopulära bland puritanerna, och sedan lät han tortera dem för att på så sätt framtvinga bekännelser. För varje dom utbetalades ett engelskt pund per huvud.

Men magin har också upplevt tider av ostört intresse, oftast när tillvaron präglades av oro och människor längtade efter att få sin ängslan stillad. Då intresserade man sig speciellt för förutsägelser och metoder för att få kontroll över ett ogynnsamt öde.

En sådan tid var 1700-talet. Historikerna kallar den tiden för upplysningstiden, men trots detta förekom då ett sällsamt utbrott av vampyrism i österrike och Ungern, och en våldsam tillväxt av frimurarordnar ägde rum i skottland och hemliga sällskap uppstod på andra platser.

år 1801 skrev Frederick Barret The Magus, som än idag har stor betydelse för att återuppliva intresset för magin. Han grundlade också ett magiskt sällskap, och det råder inget tvivel om att många ockulta sällskap i England och USA1800-talet baserade sina experiment med rituell magi på vad de lärt sig ur hans bok.

Ett ännu starkare inflytande fick Eliphas Levi (1810-75), en fransk spiritist, vars verk fortfarande används i magiska kretsar.

Vårt eget århundrade förefaller vara ännu en av dessa otrygga perioder som lockar fram magin på nytt. Teknologi, politik, rymdfärder och modern läkekonst möter överallt i Europa och USA stark konkurrens från astrologi, tarot och häxkonst. Veckotidningar och annan litteratur tar upp horoskop, spådomar, svart och vit magi. Och moderna häxmästare framträder till och med i TV.

Men idag har återupplivandet av magin en betydelse långt utöver den att lindra spänning och stress. Människan har nått en punkt där det inte finns någon väg tillbaka, och där nästa steg nödvändigtvis måste bli att bryta med det förflutna. Det handlar om antingen total utplåning eller total förnyelse. Vi känner alla till den totala utplåningen - några få atombomber, så är den ordnad.

Men en total förnyelse är knepigare. För att åstadkomma den behövs magi. Människan måste lägga om kurs och då har vi nytta av att söka oss in i oss själva, till själva livets upprinnelse. Vi har nytta av att känna samhörighet med naturen och släktskap med allt levande för att finna frihet att välja och insikt om vår skapande kraft. Den kraften och den insikten är magi.

normal

Baksidan

Vit Magi lockar fram ditt innersta väsen och skaparkraft så att du kan njuta av ett mer aktivt och harmoniskt liv. Den öppnar ditt sinne och frigör din kreativitet. Sedan urminnes tider har kunskapen om denna goda magi gått i arv från mor till dotter. Det är inte fråga om att frammana övernaturliga krafter, utan att komma i bättre samklang med naturen och sig själv.

I boken berättas om:

Förberedelse för magi
Din magiska plats
Magins redskap
Magins element
Den magiska cirkeln
Örter, blommor, stenar
Kärlek
Förutsägelser