Hem

Transdivination Divinationsteknik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 110127, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: sorokonoso
är en sorts Divinationsteknik

Den typ av divination som inbegriper att divinatören försätter sig i ett transliknande tillstånd.

Alias: trancedivination, transdivination, transdivinationen och transdivinationerna