Hem

Associationer i drömmar

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 918, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/droem/association.html
är Trobart

Vad du än drömmer så finns komponenterna någonstans i medvetandet. De situationer och upplevelser du har är sådana som finns och som tränger sig fram i drömmen och genom associationer.

Alias: associationer i drömmar och drömassociation

normal

En drömtolkning

MS:

Jag fick två nya husdjur. En som såg ut som en elefant fast den var strävhårig och inte vidare sällskaplig. En som såg ut som en varg fast visade sig vara en en människa med nån slags hjortkropp till under kropp(bra nära kentaurer redan här). Varelsen hade även väldigt stora ögon samt hovar som ramlade av ibland...(mysko mekanism fick dem att sitta fast?!?). Händelserna som utspelades i drömmen började med att djuret/varelsen sprang ut i vägen, fick en buss att tvärnita och jag var tvungen att hoppa upp på en grässlänt varvid bussen stannade 10 cm från mitt huvud, vände på en femöring och körde därifrån. Djurvarelsen log. Jag försökte uppforstra den. Då visade det sig att den var mycket intelligent sam var väl förtrogen med talets gåva. Sen gick vi ut på en stängd pub och hela min lilla stad hade förändrats till något slags reklampelar samhälle. Broar och sånt med upplyst reklam på.

Det låter som en ganska alldaglig dröm som blandar dagrester och flytande tankar med de associationer som bildas av dem. Så länge du inte städar så har du ett rörigt inre. De flesta städar inte, så drömmar är röriga.

Det är viktigt att veta din känslosituation vid varje stund och hur mycket du uppfattade av din omgivning vid de olika stunderna och vad som fångade din uppmärksamhet. Det är mycket som rör sig.

Vi börjar med husdjuren. Jag vet inte vad du har för relation till djur och husdjur. Här behöver man ta hänsyn till alla dina erfarenehter av djur och djurliknande beteenden/utseenden i verkligheten och fantasin.

Du nämner kentaur och kanske har spelat en del rollspel. Sådant spelar in. Fantasi är hämningslöst blandande av tidigare erfarenheter. I drömmar har du inga hämningar. Du har alltså fantasi. :-> Det här är ett hoppkok av tankar du haft och de har här råkat komma samman till det du upplevde då.

Det där med hovar som ramlar ned tror jag mig känna igen ifrån associationer man fått som litet barn när man lekte med leksaker. I drömmen blandas dessa mekaniska och konstiga djur och andra saker med senare bilder av djur.

Sedan nämner du djur i singularis. Det verkar som om du där redan tappat bort det första. Då gissar jag att du associerat från djur till djur. Du såg först det första djuret som blev en slags strävhårig elefant. Du fann denna lite konstig och vände dig i drömmen bort från den. Men dina tankar var riktade på djur, så ett djur dök åter upp. Det senaste intrycket var strävhårigheten, så nästa djur var så klart ett hårigt sådant. Du ville inte se ännu ett underligt djur. Men med minnet av det tidigare konstiga djuret så förstärktes tanken av ett konstigt djur, villket gjorde att detta djur blev konstigare än det tidigare. Kanske du här gjorde en association till kentaurer, villket gjorde att du såg vargen som en männisika. Kan ögonens storlek kommit från Rödluvan och vargen? Såg du på varulvsfilmen på TV1 för ett tag sedan?

Din situation här är ett förhållande till djuren. Att du ser djur istället för människor - jag gissar att du inte såg någon människa - kan bero på något... Du kan nog själv analysera den situation du befann dig i. Det skulle kunna vara en effekt av långvarigt rollspelande. Det visar ju också din oförmåga att greppa om de relationer du har. Skulle du varit mera medveten och säker till de du förhåller dig till så skulle djuren betett sig mera naturligt.

Så episoden på vägen. Här skriver du inte om du sprang efter djuret för att rädda det eller om du befann dig på/vid vägen när djuret sprang ut. Det kan vara stor skillnad mellan om det är någon annan eller du själv som springer ut i faran, eller om vägen uppfattades som helt tom och lugn och det sedan ändå kom en buss. Iaf visar det på en rädsla för trafiken. Detta är en rädsla som du kan avnända ditt drömmande för att bearbeta.

Nästa sak som hände verkar faktiskt ha en gnista av kosmiskt ljus. Du flyr men bussen far mot dig och du känner hur den kommer mot dig. Medvetandet bygger vidare på detta, men har vanligtvis inte förmåga att uppleva en smäll. Vad som kan hända här är att drömmen slutar. Men i ditt fall så stannade bussen därför att du lyckades stimulera höger tinninglob. Dvs den gudsupplevelse jag talat om förut, som kommer i olika styrkor. Detta är en behaglig upplevelse, orsakad som en reaktion av stress. I ditt fall tog detta ljus form av leende, och eftersom varelsen var den närmast i hand att associera till, så var det dess leende du såg. Det var alltså av ren tillfällighet som det blev just denna varelse.

Standardreaktionen på denna ljusimpuls är en känsla av trygghet, kärlek, osv. Detta förändrar ditt förhållande med varelsen och du upplever den mera som en människa, kankse för att du vill vara tillsammans med en människovän. Och vad brukar du göra / vill göra med vänner? Troligen gå på pub.

Du verkar här befinna dig i ett behagligt utflytande tillstånd. Något fick dig att tänka på reklam, villket sedan blev en dominerande tanke, villket gjorde att du såg reklam överallt.

Mot slutet av drömmar så brukar bilderna bli tydligare och skarpare. Dina sista bilder blev av brorar och sådant... (Vad är det för kan som hoppade ned?)


normal

En annan drömtolkning

""[Någon berättade om en dröm där han/hon innan en resa, drömmer att han/hon missar flyget.]

Det är inte alltid man är medveten alla anledningar att göra det man sedan hittar på en rationell anledning att göra.

Det kan vara så att du även vill fly något. Kanske från din situation / familj. Kanske från dig själv.

Skulle du enbart finna det roligt att resa så skulle du hinna med dina resor. Att du missar din resa tyder på att du, förutom din vilja att resa, även har en viss ovilja att inte resa (alt missa resan). Denna ovilja att inte resa är det som stoppar dig. Denna ovilja har i drömmen visat sig vara starkare än din vilja att resa.

I drömmen associerar du ofta okontrollerat. Det går inte att undvika en påträngade tanke. Om du befinner dig i en situation och tänker men tänk om detta händer, så händer det, varken du vill eller inte. (Fast i lucida drömmar så har man större kontroll, men får ändå kämpa.) Det är helt enkelt så att tanken på att missa planet dyker upp i din dröm. Det betyder att den finns där och att den kommer i samband med att du funderar på att resa. Du har en associationskoppling mellan resande och att missa resan. Det är en oönskad associationskoppling. Det bästa sättet att försvaga den är att sluta att förstärka den. Detta gör du genom att sluta mata associationen med känslor. Du ska alltså sluta känna oro att missa resan.

Från fall till fall kan det vara olika saker som orsakat denna associationskoppling; olika saker som har laddat denna koppling med känslor. Om orsaken är att du inte trivs så är grundorsaken en ovilja att vara där du är. Detta har sedan i ett andra steg blivit en vilja att komma bort. Och resultatet blir alltså att du så fort du vill komma bort kommer att tänka på att du inte vill vara kvar, villket gör att vara kvar är den tanke som formar din dröm. Inte är här en negativ känsloladdning, som förstärker istället för negerar.

En inte lika djup anledning kan vara att du har erfarit någon form av negativ stress när du försökt komma med ditt plan. Du har känt en ovilja att missa planet. Du har alltså matat tanken av att missa planet med känslor. Detta kommer då att dyka upp i din dröm, där du inte kan stänga ute oönskade associationer. Du kommer när du tänker på att resa, röra dig mot situationen att missa ditt plan.

Ytterligare en anledning, som jag glömde men som Anette kom på, var att det kanske är resmålet som inte passar. Ditt nu är i drömmen på väg att bege dig dit. Känner du på någt sätt att platsen inte är bra för dig så reagerar du med att associera till hinder att komma dit, eller något annat. Det visar att du fungerar som du ska. Orsaken kan vara att du med ESP fått intuition av att undvika resmålet.

Men som sagt: Tänk positivt. Det är en stor del av New Age's budskap. Alla människor har s k paranormala förmågor. Ditt innre medvetande arbetar ständigt med att uppfylla de bilder du har. Förutom de sätt vi idag är säkra på att hjärnan arbetar, så arbetar den även med att direkt magiskt forma våran framtid. Fyller du dig själv med negativa bilder, är det dessa bilder som ditt innre medvetande strävar att uppfylla.

I vanliga fall är folk splittrade i sina innre tankar. De har motstridiga viljor och slutresultatet blir inte mycket alls, utom i undantagsfall när man mer eller mindre omedvetet lyckats samla sina tankar och undvika negativa bilder. Men ibland utvecklas medvetandet på ett bra sätt. Vissa människor blir naturbegåvade då de kan sätta av det undermedvetana att hålla en viss målbild starkt och klart.

I drömmen blir vi varken mer eller mindre klartänkta. I drömmen upplever vi direkt den reda eller oreda av tankar som finns i vårat innre. Vi kan utnyttja drömmen för att upptäcka negativa bilder vi inte annars märkt. Dessa innre bilder påverkar det yttre livet både andligt, mentalt, astralt och fysiskt.

Barn har fördelen av att inte ha rört till det för sig. Detta gör att de tänker i renare bilder och alltså har större förmåga att forma både sig själv och omgivningen. En riktig utveckling skulle vara att lära barnen att hantera de nya intryck de får och behålla den rena tanken. Tyvärr sker inte detta i våran kultur.


normal

Komponenterna

Vad du än drömmer så finns komponenterna någonstans i medvetandet. De situationer och upplevelser du har är sådana som finns och som tränger sig fram i drömmen och genom associationer.

Om du har en innre oro för att missa bussen, eller vad det är, så kommer detta lättare fram i drömmen. Du får själv titta på din dröm. Om dina bekanta åker iväg och du hinner inte med, så kan det bero på någon känsla att bli lämnad ensam. Har du istället känslan av att det är saker som du måste göra och som du inte hinner med, så är det kanske detta som orsakat drömmen. Eller något annat.

Standardlösningen för sådana här konflikter är att acceptera och bara vara. Bli inte det minsta upphetsad om du missar flyget. Ta det med lugn och acceptera och var nöjd med din situation ändå.

Då menar jag inte att du ska acceptera att du kommer försent hela tiden, utan att du HAR gjort det, om du råkat göra det. Då vinner du mest på att le mot världen. Gör du så har du bäst möjligheter att lösa situationer på ett fördelaktigt sätt. Bygg inte upp några konflikter, som att du t ex måste göra si eller så. Tag allt med en innre ro.

Klarar du detta kan får du självförtroende och viljestyrka nog att göra vad du vill. Du kan ju hoppa upp på en pegasus, eller vad som nu finns dominant i just DIN medvetandevärld.


normal

Drömlogiken

I drömmen sorteras och prövas ständigt olika saker som trycker på eller finns kvar från förutgående dag. I bearbetandet av dessa associerar man ständigt till hela situationer och angeläga saker kommer upp regelbundet.

Det är bearbetande på flera nivåer. Man löser inte problem genom logiska sanningstabeller utan genom ett holistiskt mönsterletande och mönstermodifierande. När sammanhangen inte klaffar helt upplever man en mycket vag koppling som mest består av de få saker som är gemensamt, villket kan vara känslor och olika former av förlopp. De upplevda formerna och handlingen i drömmen är sådant som byggts på som ett yttre skal av associationer.

Så om man letar efter någon koppling mellan mönster (vetande / upplevelser (innre eller yttre)) så bygger man på detta så gott man kan och lyckas man inte så kan man koppla till olika sorters sekundära nödlösningar vilka i efterhand kan tyckas konstiga. Men det bestående resultatet i efterhand av dessa drömmar, hur konstiga de än är, är uppbyggande för kreativitet och problemlösning i vardagen. De kopplingar man gör och lyckas med kan man tacka de långa försök man prövat på okänd mark under nätterna.


normal

Symbol eller association

FL:

Det mesta i en dröm är symboliskt. Lite annorlunda kan det vara om man känner igen en exakt sekvens eller föremål.

Jag har inte läst några böcker om drömtydning. Och jag tror inte på det här med symboler.

Man kan KALLA det symboliskt när betydelsen av drömmen inte har med precis de prylar man ser att göra. Men jag tror inte alls på att huvudet har ett slags bibliotek där händelserna översätts innan de kommer in i drömmen. Symbolerna är istället något som kommer naturligt med drömmandets natur.

FL:

Ett exempel som jag minns mycket väl är när en person hade drömt om hur det började brinna i hennes bardomshem. Barndomshemmet skulle då ofta kunna relatera till henne själv och hennes kropp. Eldens visade sig vara att hon höll på att bli sjuk.

Jag vill inte använda ordet symbol. Om det nu är riktigt det här så är jag övertygad om att hon hade en speciell känsla i drömmen. Det är en avgörande skillnad om man befinner sig i ett brinnande hus och känner hur adrenalinet fyller på och man ska till och göra någon heroisk räddning av prylar och familj, eller om man befinner sig mitt i och känner hur värmen slår på från alla håll och man svettas, bränns och frusteras över hur väggarna förstörs, eller om man känner klaustrofobi och rusar runt och känner hur elden hänger efter och man vill bryta sig ut ur detta hus som känns fängslande, osv. Fastän handling och bilden kan vara lika dan så är betydelsen olika beroende på den känsla som orsakat associationen.

Det är klart att det är många saker som bygger upp en upplevelse. Men mina drömupplevelser har jag arbetat med under lång tid med just det som kommit främst. Så om jag skulle hamna i ett brinnande hus så skulle jag lära mig att hitta ut, att inte bränna mig, att kontrollera elden och att övervinna situationen. När jag höll på med detta använde jag aldrig drömmen för att tolka något, utan jag levde i den och lekte och äventyrade. Jag kämpade för att få en konsekvent lagbundenhet i drömmen och på så vis kunde jag utforska alla situationer och identifiera vilka komponenter som skapat dem.

Vad jag då lärde mig var att så länge jag fortsatte att tro att jag inte kunde klättra om det var brant, så kom jag inte upp för sluttnignen, även om det lutade aldrig så lite. Och när jag övervann tanken och kunde vända den så kunde jag komma upp på nolltid eller den tid jag ville. Och var kom den ursprunliga begränsande tankeföreställningen ifrån?

Jag lärde mig att övervinna situation efter situation. Så kom en tid då mina drömmar handlade om krig. Om stora krig som liksom fanns i luften. Sådana som pågick långt borta men som ständigt närmade sig. Det var många subtila känslor. Jag kunde stå där på min gård och titta upp mot de höga husen runt om och känna mig liten och känna faran hota som en dov vibration i bakgrunden. I linje med det övriga så associerade jag känslan med hotande krig, för det var en känsla av övermäktighet och hotande fara. Men var känslan kom ifrån vet jag inte. Det kan ha varit stämningar eller vad som helst från vardagen. Eller kanske något från TV. Iaf så ledde det till många spännande storslagna äventyr där jag begav mig ut på många stora resor för att söka upp och övervinna detta hot och rädda världen.

Så som jag har lärt känna drömmar talar jag om associationer och inte symboler. Även när det gäller känslor.