Hem

Kentaur Mytologiskt djur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142719, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Tvilling
är en sorts Mytologiskt djur , Upplevbart och Trobart

En man med hästbakkropp sammansatt så att hela gestalten har sex lemmar: hästens fyra ben och människodelens två armar.

Alias: kentaur

normal

Den första Kentauren vad Kentauros, som var frukten av föreningen mellan den dödlige Ixion och Nefele, ett moln som Zeus ersatt Hera men när Ixion var fräck nog att ligga med henne. Kentauros med sitt mänskliga huvud, armar, axlar och kropp av en häst representerade människans kättja och Kentaurer användes ofta i konsten för att symbolisera icke grekiska, ociviliserade barbarer.

Kentaurerna höll till i otillgängliga bergstrakter och kännde till alla naturens krafter.

Cherion
Cherion var annorlunda, till skillnad från Kentours avkommor var han så vis och lärd att många unga greker gick i lära hos honom.

Chrerion födde upp Iason, son till Aison - konung i Iolkos.
Han uppfostrade Achilles - den förnämste av de hjältar som var med om tåget mot Troja.
Cheiron lärde även Herkules att hantera vapen och att läka sår.

Nessos
Nessos hjälpte vägfarare över den strida floden Evenos, däribland även Herkules och hans fru Deineira en gång. Deineira fick sätta sig upp på Nessos rygg medan Herkules vadade före över floden.

Då Herkules kommit upp på stranden, fick han se hur Nessos vände och tänkte föra bort hans maka.

Herkules tog då fram en förgiftad pil, som han en gång doppat i hydrans blod och sköt den efter Kentauren. Pilen träffade Nessos i ryggen och blodet vällde fram ur såret.

Nessos förstod att skulle och tänkte då bara på att hämnas. Han viskade till Deineira att hon skulle ta vara på hans blod och förvara det väl. Om hon blev rädd att mista sin makes kärlek, skulle hon bara doppa hans kläder i blodet och han skulle aldrig mer älska någon annan än henne.
När de kom upp på stranden, var Nessos krafter slut och han föll död ner. Deineira skyndade sig att göra som han sagt innan Herkules hann fram.

Deineira fick chans att använda Nessos blod senare, vad hon inte visste var att det kom att kosta hennes make livet.