Hem

Naga

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 121066, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Roten till den vänstra handens väg och tradition i väst, är Naga, den äldsta formen av hinduism, sådan den var innan arierna tog Indien i besittning. Från Indien följde den med judarna till mellanöstern och därifrån har sedan dess koncept och filosofi spritt sig till väst.

Alias: naga