Hem

Khepera Egyptisk gudom, Gud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397421, v6 - Status: normal.
är Egyptisk gudom och Gud

Khepera (Khepri) representerar det medvetande som kan röra sig genom dimensionerna; det högre medvetande som rör sig över vanliga tankar och utanför den vanliga tiden.

Alias: khepera och khepri

normal

Khepera, eller Khepri, står bl.a. för pånyttfödelse, och tes - antites - syntes.
Det är en av de former den gamla egyptiska solguden Ra antar - den uppgående solen.

Khepera är en scarabé, en dyngskalbagge.
Khepera avbildas antingen som en scarabé (ibland med fågelvingar) eller som en människa med scarabéhuvud.
I verkligheten kan den ibland ses gå baklänges med frambenen på marken och bakbenen rullandes en boll av avföring. Dyngbaggen lägger ägg i sin dyngboll, och ibland i annat dött organiskt material, t.ex. i dött kött.
Egypter såg förmodligen scarabéer krypa ut ur dessa döda föremål och gav den därför mystiska egenskaper.

Mytologist sett rullade den solens klot och andarna framför sig. Den bar solen genom dödsriket under natten och fick den att återfödas på på morgonen.
Khepera var associerad med Ra och solen, som en del av den eller som en separat Gud, beroende på dynasti. Khepera är därför associerad med att komma till liv, återfödelse och på senare tid också syntes, tes och antites och alkemi.

Ordet Kheper betyder att komma till att vara eller att komma till liv.

Khepera är en viktig varelse i den vänstra handens väg, mest på grund av att den föder sig själv ur döda ting. Detta är en en slags magisk initiation och associeras med att förvandla sig själv till ett högre väsen, att ascendera mentalt och spirituellt.