Hem

Antikrist Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142351, v3 - Status: normal.
är Trobart , Person och Upplevbart
Källa Bibel

Kristi motståndare, en gestalt som enligt Nya testamentet väntas bekämpa och försöka ersätta Jesus i de yttersta tiderna.

Alias: antikrist

normal

Antikrist - vem är det?

Ordet kommer från det grekiska ”antichristo”, som betyder ”motkristus”. Berättelsen om Antikrist har sitt ursprung i Bibeln och Uppenbarelseboken. Benämningen har ofta använts polemiskt i kyrkliga sammanhang. Ett exempel är fornkristendomen om den romerska staten och senare av Luther om påven.

Även stora despoter som betraktats som onda och gudlösa har kallats Antikrist, till exempel Nero och Napoleon. På senare tid även Adolf Hitler, Saddam Hussein, Jeltsin, Bush, Bill Gates – ja även rocksångaren Ozzy Osbourne har blivit kallade Antikrist.

Människors uppfinningsrikedom tycks vara oändlig. Mycket tyder på att Antikrist kommer att vara en ledare, som på toppen av sin karriär får en religiös och politisk makt. Mer makt än någon människa tidigare har haft.. ”Vilddjuret står inte för den opersonliga makten, utan för en anryckande furste.” Han kommer att ha större makt än både Napoleon, Hitler, Stalin och Mao. Han är en världsreligionernas försvarare, en social administratör. Han är också en superintelligent ledare som till en början skapar fred och ordnar upp världsekonomin.

Vilddjuret som omnämns i bibeln symboliserar en stormakt som kommer att framträda. Vilddjuret kommer också att personifieras i form av en stark ledare i den yttersta tiden – Antikrist.

Nostradamus skriver att Antikrist är en ”prins från Persien” (Iran). Det är en muslimsk ledare som ska bära en blå turban och rida på en vit häst. (Och detta ska vara de säkraste tecknen på ”Mabus”.). Denne prins ska sedan anfalla Europa. I detta krig kommer, enligt många tolkare, USA och Ryssland att samarbeta mot denne ledare. Hans folk kommer att besegras, men många kommer att under detta krig. I den arabiska värden finns bara två ledare som är kända för att ha burit blå turban, Muammar Khaddaffi i Libyen och Saddam Hussein i Irak. Å andra sidan så kanske inte tiden är inne för Antikrists intåg ännu.

Litterärt har Selma Lagerlöf tagit upp ämnet i sin bok Antikrists mirakler från 1897. I boken beskriver hon Antikrist som socialism.

normal

Ur Uppenbarelseboken 13:
Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.
(13:18)
För enkelhets skull fortsätter jag att kalla Antikrist ”han/honom”, fast det i teorin lika gärna kan vara en ”hon/henne”. Även om det inte stämmer överens med dåtidens patriarki.
Antikrist är Kristi fiende och han personifierar det onda. Han ger sken av att han kommer att rädda världen. Han ska få stor makt och ska förvilla många. Han utger sig för att vara gudomlig och vilja människors bästa.
Antikrists ande är redan verksam i samhällets maktcentra i många olika institutioner.
Han utger sig för att värna om lag och ordning. Han lovar att lösa världsproblemen och blir därmed upphöjd av massorna. Han står för ekonomisk makt och han styr handeln.

Är EU Antikrist?
På det sätt som stjärnorna är vända på Eu-flaggan är de symboler för Djävulen.
Bilden av flaggan är hämtad ur Bibeln. Detta faktum klargör av bland annat Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Dessa tolv stjärnor i en krans har hämtats från Uppenbarelseboken 12:1 där följande står att läsa:
”Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud”.
Här kan man alltså återfinna den krans med tolv stjärnor som stått som förebild för EU-flaggan.
Om vilddjuret: ” Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förståndet må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasestiosex” (Upp 13:16-18.
I antikrists herravälde förenas religionsutövare som inte har velat veta av den heliga skriften (Bibeln).
Antikrist samlar till sig många som har ett sken av gudsfruktan, men inte vill veta av dess kraft.

normal

Vatikanstaten
Sanningen är att Vatikanstaten är antikrist. Det står skrivet om det i bibeln. Antiktrist betyder inte bara kristus motståndare. Utan även istället för kristus.
Man kan även förkorta det genom att skriva i punktform.
1. Ett litet kungadöme.
2. Som reser sig upp bland dom 10 rikerna i europa.
3. En man som styr.
4. Förgör 3 stammar under sin uppkomst.
5. Det är en annorlunda makt.
6. Uppstår efter att det romerska riket gick under år 476.
7. Talar hädelser.
8. Förföljer helgonen.
9. Tänker och ändrar tiden och lagarna.
10. Härskar i 1260 år 538-1798. (1798 intog Napoleons trupper Vatikanstaten tog påven till fånga.)
11. En världslig makt.
12. En religiös makt.
Vad är det som utgör antikrist
1. En makt som finns över hela världen.
2. En religiös makt.
3. Uppkommer i europa.
4. Har en man som bestämmer.
5. Gör anspråk på att kunna förlåta synder.
Kom ihåg att det här är information man kan hitta i verserna i bibeln eller genom att kolla på Anchorpoint Films Documentary filmerna om Bibeln.