Hem

Luther ( 1483 - 1546 ) Munk, Teolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 390401, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Guson
är Munk och Teolog
Start 1483
Slut 1546

Luther menade att människan endast frälses genom tro - inte genom handlingar. Bannlyst av påven för sina "teser" uppstod "reformationen" ur den katolska kyrkan, kallat "protestantism" och "lutherska kyrkan".

Alias: martin luther

normal

Martin Luther blev munk på grund av fruktan av gud, men lärde sig i klostret att betrakta gud som förlåtande.

Han lärde sig också att frälsning skedde genom tron, och inte genom helgonkult och avlatsbred. Bibeln stod med andra ord över alla kyrkliga traditioner.

När han officiellt spred detta budskap bannlystes han av kyrkan.

Luther översatte då Bibeln till sitt lands språk och menade att predikan skulle vara en viktig del av gudstjänsten.

Han grundade också den protestantiska kyrkan där bibeln ansågs vara det enda rättesnöret.

Privat gifte han sig med en f.d. nunna och hyllade det vardagliga i familjelivet och arbetet. Glädjen ansåg han vara mycket viktig i en människas liv.