Hem

Septuaginta Apokryferna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 683400, v2 - Status: normal.
är Apokryferna

Den grekiska översättningen av Apokryferna

Alias: septuaginta

normal

Septuaginta godkändes av katolska kyrkan 1546 och de allmännast använda apokryfiska skrifterna förklarades likvärdiga med övriga texter i Bibeln.

Luther och de reformerta ansåg att de kunde vara nyttiga att läsa, men inte var likvärdiga. Inom protestantismen upptogs endast Judit, Visheten, Tobie, Syrak, Baruk, 1:a och 2:a Mackabéerboken, tillägg till Ester och Daniel samt Manasses bön.

normal

Översättningar i svenska kyrkobibeln

I den svenska Bibel 2000 ingår som tillägg till Gamla Testamentet följande apokryfa skrifter, översatta från grekiska:

Tobit, Judit, Ester, 1:a och 2:a Mackabeerboken, Salomos vishet, Jesus Syraks vishet, Baruk, Jeremias brev, Tillägg till Daniel (Susanna, Den brinnande ugnen och Bel och ormguden), Manasses bön.