Hem

Antilegomena

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 683419, v2 - Status: normal.

De skrifter i Nya Testamentet vars äkthet betvivlats

Alias: antilegomena

normal

Antilegomena är grekiska för motsagda. Det är också det sammanfattande namnet för de böcker i NT som blivit omstridda.

Hit hör bl.a. Jakobs brev och Uppenbarelseboken.