Hem

Apokryferna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 391722, v4 - Status: normal.

Apokryferna är ett antal böcker som av vissa kyrkosamfund anses vara bibliska - av andra ha tvivelaktig äkthet

Alias: apokryferna och de deuterokanoniska skrifterna

normal

Apokryferna är hemliga skrifter som ej tagits med i den hebreiska bibeln - ett antal böcker som av vissa kyrkosamfund anses vara bibliska. De skrevs i huvudsak mellan 100-talet f.Kr. och 150-talet e.Kr.

Den lutherska kyrkan accepterar inte de apokryfiska böckerna som en del av bibeln, katolska kyrkan accepterar vissa av dem, och den ortodoxa kyrkan vissa. Apokryferna finns att låna på biblioteket, de ingår inte i den bibel som finns att köpa normalt i bokhandeln.

normal

De apokryfa skrifterna anses sticka ut så mycket att de inte platsar i den Lutherska Bibeln. Frågan är vem det är som bestämmer vad som ska få rymmas i den kristna tron och vad som inte ska få rymmas!
I Bibel 2000 har man gått med på att ta med vissa av de apokryfa skrifterna som ett tillägg till Gamla Testamentet, men det är långt ifrån alla apokryfa skrifter som finns att tillgå!
Följande böcker är för närvarande bortcensurerade från bibeln:
- Agrafa
- Hebréerevangeliet
- Nasaréerevangeliet
- Ebjoniterevangeliet
- Egypterevangeliet
- Oxyrhynchus
- Petrusevangeliet
- Thomasevangeliet
- Jakobs protevangelium
- Thomas barndomsevangelium
- Johannesakterna
- Petrusakterna
- Paulus och Thekla
- Thomasakterna
- Petrusapokalypsen
- Paulus brev till Laodicea
Har dessa nu i min hand och kommer girigt läsa vad som står i dessa som anses vara utanför riktmärkena för den krista tron. Eller är dom rent utav så dåligt litterärt att de skulle dragit skam över Bibeln om de varit med? Jag återkommer när jag läst dom!