Hem

Tobits Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 561108, v3 - Status: normal.

Bok ur de Apokryfa Skrifterna som handlar om en judisk familj med fadern Tobit i spetsen och deras prövningar. Som hjälp för familjens problem sänder Gud ängeln Rafael till hjälp.

Alias: den fromme tobit och tobits bok

normal

Juden Tobit var en from och givmild man som deporterades till Nineve när assyrierna intog Jerusalem på 700-talet f.Kr.

Tobit klarade sig till en början bra. Han kom i kungens tjänst och fick göra långa resor. Han var en god man som alltid hjälpte sina landsmän, men hamnade i olycka. Tobit fick fågelspillning i ögonen och blev blind och allt han ägde blev beslagtaget.

För att hjälpa sin son Tobias bestämde han sig för att skicka honom att hämta pengar han lämnat i förvar hos Gabael, en annan jude.
För att resan skulle gå väl för sonen bad nu Tobit Gud om beskydd och Gud sände en ung judisk pojke, som var ängeln Rafael.

Under resan anfölls de av en fisk vid floden Tigris, och Tobias fick av ängeln instruktioner om inälvorna. De skulle sparas som hjälp och bot mot demoner och sjukdom.

Pengarna blev hämtade, Tobias gifte sig och drev med inälvorna från fisken ut en demon som besatt hans blivande hustru, botade sin fars blindhet med fiskgalla och prisade Gud.