Hem

Thomasevangeliet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 561797, v3 - Status: normal.

År 1945 hittades Thomasevangeliet nedgrävt i en kruka i jorden i Nag Hammadi i Egypten. Skriften är nedtecknat på ett gammalt egyptiskt språk,koptiska, på papyrusrullar. Daterade ca år 140-150 e.Kr.

Alias: thomasevangeliet och tomasevangeliet

normal

År 1945 hittades Thomasevangeliet nedgrävt i en kruka i jorden i Nag Hammadi i Egypten. Skriften är nedtecknat på ett gammalt egyptiskt språk som kallas koptiska på papyrusrullar och man har kunnat datera dessa till ca år 140-150 e.Kr.

Det som skiljer Thomasevangeliet från evangelierna i Nya Testamentet är att i NT skriver man om Jesus, hans liv och gärningar och man berättar också om hans dödkorset för våra synders skull och hur han sedan återuppstod. Men i Thomasevangeliet tas detta inte alls upp utan där står nedskrivet Jesus egna ord som han skall ha sagt, vilket det ej nämns något om i Nya Testamentet. Thomasevangeliet består alltså enbart av Jesus ord och visdomar och det nämns ingenting om hans liv och död i detta dokument. Det som detta evangelium visar oss är att vi alla är jämlika och att ingen är mer eller mindre värd än någon annan, att livet fortsätter efter den fysiska döden och att sanningen finns djupt inom oss och vi har alla Gud, kärleken och kraften inom oss själva.

Thomasevangeliet består av en sammanställning av 114 stycken uttalanden av Jesus.

Man vet inte säkert vem som har skrivit denna sammanställning, men eftersom texten inleds med orden ”Detta är de hemliga ord som uttalades av den levande Jesus och nedtecknades av Didymos Judas Thomas.” så anser man att det var lärjungen Thomas ”Tvivlaren” som skrev ner dessa ord som Jesus skall ha sagt och därför kom skriften också att kallas för Thomasevangeliet.