Hem

Reformationen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428974, v2 - Status: normal.

Medförde en brytning med påvekyrkan och gav uppkomsten till nya kyrkobildningar.

Alias: reformationen

normal

Allt eftersom den katolska kyrkan fick större makt och engagemang började kritker uppstå. I bibeln stod det väl ändå ingenting om påvar, munkar eller avlatshandel (att man för pengar kunde köpa sig fri från synd)?

Den som främst kritiserade detta var en tysk munk som hette Martin Luther. Han drog en skarp gräns mellan det världsliga och andliga. Han menade att pengar hörde kejsaren till, medan frälsning hörde till kyrkan.

Luther blev snabbt populär av furstarna i Nordeuropa som snabbt erkände hans ideologi (antagligen för att de här kunde återerövra makten som påven till stor del berövat dom).

Calvin var en annan reformator. Han tvingades på grund av detta fly från Frankrike till Schweiz där han grundade den reformerta kyrkan som hade bildförbud och lekmannavälde.

Den Anglikanska kyrkan i England blev ett slags mellanting av det katolska och lutherska.