Hem

Predestination Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474631, v2 - Status: normal.
är Lära och Trobart

Teologisk lära som innebär att en människas slutliga öde (frälsning eller förtappelse) är på förhand bestämt genom gudomligt beslut.

Alias: predestination

normal

Predestination (av lat. praedestinere, förutbestämma) gäller speciellt Guds förutbestämning av människolivets förlopp.

Augustinus menade att Gud förutbestämt människan till saligt eller förtappat liv.
Luther och Calvin var båda angängare till predestinationsläran (1500-tal) medan den helt förkastades av bl.a. Erasmus av Rotterdam.