Hem

Persien Land

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 685883, v3 - Status: normal.
är Land

Fram till 1935 namnet på Iran (pers. "ariernas land").

Alias: iran och persien

normal

Iranierna själva har alltid kallat sitt land för Iran. Namnet Persien är – som i så många andra fall (t.ex. rörande Egyptens faraonska tid och namnen på platser och företeelser där) ett resultat av grekisk-hellenistisk namnsättning.

Iran har haft ett mycket stort inflytande på judendomen och därmed även på kristendom och islam (shia-islam).

Zarathustra (grekiska: Zoroaster), som antas ha levt någon gång mellan 1800 och 1200 f.Kr., var grundare av behdini eller den goda religionen, en monoteistisk tro som grekerna, när de kom i kontakt med den, döpte till zoroastrismen.
Vid 30 års ålder framträdde Zarathustra som en förkunnare av ett budskap som han fått av högguden Ahura Mazda. Den gyllene regeln var goda tankar, goda ord, goda handlingar.