Hem

Zarathustra Profet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 518479, v3 - Status: normal.
är Profet

Profet som förnyade den iranska religionen.

Alias: zarathustra, zharatustra och zoroaster

normal

Zarathustra var en forntida iransk profet och reformator som grundade Zoroastrismen genom att förnya den iranska religionen. Han kallades av grekerna Zoroaster.
Han ska ha levat någon gång mellan 1200 och 500 f.Kr, mer exakt vet man inte. Ej heller var han ska ha varit verksam.
Han ska ha fått en uppenbarelse runt 30 års ålder av guden Ahura Mazda. Hans förkunnekser skall delvis finnas bevarade i gatha-sångerna i skriftsamlingen Avesta. Han ska ha varit tvungen att fly sin hemort på grund av fientlighet från det etablerade prästerskapet. Han sökte skydd hos en kung som övergått till hans lära, Kavi Vishtaspa. Vid 77 års ålder skall han ha mördats av en präst som tillhörde den gamla ordningen.
Hans namn ska betyda kamelägare och komma sig av att hans far tillhörde en stam av boskapsskötare.