Hem

Ahura mazda

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 422833, v2 - Status: normal.

Är den goda halvan i Zoroastrianismens dualistiska system. Ljusets härskare och den stora livgivaren.

Alias: ahura mazda och ormuzd

normal

Ahura Mazda är Guden inom Zoroastrism. Religionen efter den persiske proften Zarathustra eller Zoroaster, vilket vad det namn Grekerna och Romarna gav honom, därav namnet Zoroastrism.

Ahura - Ah-u-ra; Ah: att vara, närvara; Ahura: det som finns – det varandet – närvaron. Mazda; - Maz-d; Maz – allra störst, da – kunskap, visdom.

Ahura Mazda - den högsta kunskapen

Zarathustra förklarade honom som den första och den sista för all evigt, som fader av gott sinne, den sanne skaparen av sanningen och herren över allt liv (Ys 31.8) Ahura Mazda är (Vispanam Datarem) skaparen av allt gott (Ys 48.3):(Data Angheush) skaparen bakom allt liv (Ys 50.11)

Ahura Mazda är ( Spenishta Mainyu Mazda) den välgörande ande, värd att älska, Herre över livet och sanningen, utstrålande av handlingar (Ys 46.9) Zarathustra åkalla Mazda genom (Vohuman) den goda tanken, så att han kunde förstå ändamålet med skapelsen, och uppnå kunskapen av de två skapelserna, den andliga (menog) och den fysiska (getig) . Människan och universum är skapade av Mazda genom hans speciella makter, den första är (Asha) sanningen, rättvisa och kosmisk ordning och (Vohuman), den goda tanken. Det tredje är (Khashathra), Mazdas högsta makt, kraften och hans kungarike. Denna makt är sammankopplad med sanningen och den goda tanken. Och (Aramaiti) som är rättsinnad, hängivenhet.

Ahura Mazda betyder (varande/närvarande med en sekundär betydelse (Herren) är maskulin. Mazda (den högsta kunskapen) med sekundär betydelse (den vise) är feminin.

Gud är Vis, han är den Visaste. Han är vetande, den mest vetande. Han vet bäst, han vet bäst om forntiden, nutiden och framtiden. Han kommer ihåg allt som har existerat. Han är allseende. Han är högre en alla och allt, Ahura Mazda Det super intelligenta varandet Sång 2:6,6;4:5,8,13-14;5:6-7;6:13;10:3-4,8,10;11,19.

Gud är allenarådande. Han är den första och sista. Han är bortom tid och år.(4:8)

Gud är God. Han är vänlig, en god vän till mänskligheten. Han är kärleksfull. Han är älskad. Sång 4:21;5:6;8:14;9:1;11:2.

Gud är en Guide. Han är en lärare. Till honom återvänder alla. Sång 7:6,12;13:3;15:6;16:16

Gud är mäktig. Han är den mäktigaste. Han är den största. Han är den maktfull, den mest maktfulla. Sång 1:5;6:11;8:1,4:10:5,7:16:17

Note;
Gatha sångerna är tagna från The Gathas, Our Guide av Ali Jafarey översättningen är gjord av mig