Hem

Ahriman

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 422830, v2 - Status: normal.

Är den onda halvan i Zoroastrianismens dualistiska system. Han är mörkrets härskare och befaller över döden.

Alias: ahriman

normal

Angående Ahirman.

Zarathustra själv nämner aldrig Ahriman, utan näms först i de såkallade Avestiska texterna. Zarathustra diskuterade två olika motsatta mentaliteter, där en är konstruktiv medan den andre är destruktiv. Tex Spenta Mainuy konstruktiv Aka/Angre Mainyu destruktiv. Zarathustra diskuterade aldrig två gudar, Ahura Mazda är den goda guden inom Zoroastrism och har inget motsatts i Gathan. Det onda finns inom människan själv (enligt mig) vilket jag tror Zarathustra skulle hålla med om. Människan har fria val (enligt) Zarathustra att välja mellan Spenta eller Aka, båda dessa mentaliteter har en poäng i människans val. Ahriman är alltså inte motsatts till Ahura Mazda i Zarathustra egna ord. Den dualism som finns hos Zarathustra är om de två mentaliterna, dvs Spenta och Aka/Angre. Och inte mellan en ond gud och en god gud.