Hem

Parsism Religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154618, v3 - Status: normal.
är Religion
Av Zarathustra

Religion skapad av Zarathustra, kommer från zoroastrismen.

Alias: mazdaism och parsism

normal

Mest hotade större religiösa samfundet

Parsismen är en religion med ursprung i Persien. Dess indiska gren accepterar inte konvertiter eller äktenskap med medlemmar av andra religioner. De indiska perserna minskar därför i snabb takt och är idag bara 120 000.

normal

Parsism är kampen mellan grundprinciperna gott och ont, ljus och mörker". Namnet kommer från invånarna i den iranska provinsen Fars, som kallas parser. Idag är Parser de zoroastrier som utvandrade till Indien efter muslimernas erövring av Persien på 600-talet.

Religionens viktigaste del är kampen mellan den goda guden Ahura Mazda och den onda demonen Ahriman.