Hem

Berättelsen om Antikrist Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655646, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Profetia och Antikrist
Publicerad år 1993
ISBN 91-971703-4-8
sidantal 62
Av Vladimir Solovjev
Publicerad av Nova Förlag

En nutida profetia som ger väsentliga insikter för förståelse av de strömningar som rör sig under vår färlds föränderliga yta.

Alias: berättelsen om antikrist

normal
Berättelsenomantikristfoto
Foto av framsidan.

Vladimir Solovjev (1853-1900) var en rysk mystiker och filosof: Hans berättelse om Antikrist är en nutida profetia som ger väsentliga insikter för förståelse av de strömningar som rör sig under vår världs föränderliga yta.

Solovjev förutsade att västvärlden skulle drabbas av en rad katastrofer, så enorma att något liknande aldrig tidigare upplevts. De europeiska ledarnas hjälplöshet inför dessa katastrofer skulle inleda en ny era av fred och överflöd under beskydd av Antikrist, som uppträder som undergörare med förmåga att lösa de ekonomiska, politiska och ekumeniska problemen.

Vi skakas i djupet av våra själar av den brådskande nödvändigheten av att vakna till insikt om Antikrists närvaro. Denne Antikrist som angriper människan närhelst hon inte är uppmärksam. Han kommer att besegras endast av ett omfattande och genomgripande andligt uppvaknande.

Utgåvan innehåller som tillägg även Fjodor Dostojevskijs berömda legend om storinkvisitorn, vars tankar mycket nära tangerar Antikrists tankar. Kristus fördjupade samvetet och skänkte därmed mänskligheten möjlighet att skilja mellan andarna. Storinkvisitorn förbättrar Kristi verk, överbryggar klyftan mellan gott och ont och bringar lycka.

Alfred Schütze

Det ondas mysterium

Schütze skildrar det onda som ett reellt faktum som inte låter sig fattas med moralteologiska eller socialetiska normer. Han tecknar snarare det ondas och dess uppenbarelseformers utvecklingshistoria, som är intimt förbunden med människoandens historia. Frågan om det ondas väsen får med hjälp av antroposofiska insikter väsentliga svar: därigenom kan slutligen även det goda betraktas i nytt ljus.