Hem

Edgar Cayce ( 1877 - 1945 ) Profet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1391, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: reikicrille
Denna text är importerad från /old/person/cayce_e.html
är Profet
Start 1877
Slut 1945

Han kunde ställa medicinska diagnoser, när han fick sig själv till att "sova", vilket påminde om självhypnos.

Alias: cayce, edgar

normal

Amerikanen Edgar Cayce(1877-1945) också kallad för den sovande profeten föddes 18 mars 1877 vid en farm vid Hopkinsville i Kentucky.

Hans förmåga att ställa diagnos i ett sovande icke medvetande tillstånd påminde om självhypnos under sitt sovande fick han en förmåga att Ställa diagnoser som var avgörande för patienternas tillfrisknande.

Han hjälpte patienter som hade anlitat honom och detta gjorde han ofta per korrespondens.

När han var en pojke träffade han en predikant som berättade ur bibeln om en man som hette Simson som hade styrkan i håret och var en krigare utan dess like som slogs mot filistéer. Dessa bibelberättelser fängslade Cayce och han började att läsa bibeln dagligen. Vid trettonårsålder fick han en uppenbarelse.

Det var en kvinna som sa att hans böner blivit bönhördasäg vad du önskar mest så skall det bli uppfyllt.

Mest av allt vill jag kunna vara till hjälp för andra människor.

När han läste sina läxor sov han 5 minuter och allt fastnade han kunde till och med tala om vilken sida informationen stod på.

Detta var ett mirakel som han skulle vänja sig vid. En dag när han var vuxen och arbetade fick han en olidlig huvudvärk och hade mist talförmågan. Flera experter försökte hjälpa honom utan att lyckas, men en doktor Quackenboss som med hjälp av hypnos kunde hjälpa patienter, föreslog att Cayce skulle försättas i hypnos fast han skulle överta kontrollen över sig själv och ställa självdiagnos.

Han hade i detta omedvetna tillståndet sagt att det är en partiell förlamning i stämbandsmusklerna förorsakad av nervstress. Han blev tillsagd att eliminera orsaken och vakna. Mycket riktigt blev han kurerad och det blev ännu ett konstaterande att Cayce hade en speciell förmåga.

Mannen som hade utfört hypnosen började föra patienter till Edgar Cayce men Cayce ville inte vara annorlunda än andra så för att slippa sittningarna började han med fotografering på heltid. Det blev inte så - att hjälpa andra fyllde all hans återstående tid. Detta genom att försätta sig i ett trancetillstånd och komma i kontakt med det universella minnet. En form av minnesbank.

Han började få ett rykte om sig och sjuka började komma till honom för att få hjälp och läkare började anlita honom för att lösa svåra fall.

Han lyckades med sin inre dialog hjälpa ofantligt många. Bara genom att känna till patientens adress och namn kunde han i sitt försatta tillstånd ställa diagnos till dem.

Ett fall

En man ifrån New York hade erhållit ett medelande från Cayce och skrev att han inte kunde få fatt på den medicin Cayce hade ordinerat. Cayce hade en ny sovande dialog och efter det skickade han ett nytt medelande och kunde nu ge mannen adressen till apoteket i New York som hade medicinen på lager.

Mannen svarade att apoteket inte hade medicinen och Cayce fick ytterligare ett medelande i sitt tillstånd och beskrev nu på exakt vilken hylla den fanns på.

Medicinen hade stått där så länge att apotekaren hade glömt bort att den fanns i ett glömt skrymsle.

En av hans medarbetare hade observerat att de medicinska råd han gav visade sig bygga på medicinsk praxis från längesedan svunna århundraden, dvs Retrokognition. Frågan var om man kunde få annan information om livets gåtor t ex om: planetens ursprung, livet efter döden, se in i framtiden och vad är själen?

Medelanden

Enligt Cayces medelanden är alla ting uttryck för och förlängningar av Gud och själarna skapades som medarbetare. Själarna deltog i skapelsen på det som kallas för utveckling. Den stora olydnaden bestod i att de försökte sätta sig över Gud och det blev änglarnas fall. Det var egots och syndens uppkomst. Dessa själar förvisades ner i den fysiska världen.

Fram till dess hade själarna bestått av ande och sinne- det undermedvetna sinnet. När de tog del i den fysiska världen förvärvade de ett metvetet sinne. Detta gällde flera planeter vars utvecklingar fortskred olika. Själarna får olika erfarenheter som ska leda till en framåtskridande utveckling.

Cayce fick också medelanden om att vårt solsystem består av åtta dimensioner varav jorden tillhör den tredje i ordningen.

Det var själarna som fick de tidiga antropoiderna- människoaporna (externt) att utveckla sig i en fysiologisk riktning som och när utvecklingen närmade sig homosapiens tog själarna boning i dessa våra förfäder.

I Cayces källa uppges det att fem raser uppträdde samtidigt men på skilda platser. Den vita rasen uppkom i Karpaterna, den svarta i Östafrika, den gula rasen i Gobiöknen , den röda rasen i Atlantis och den bruna i USA men jordens yta var annorlunda sammansatt då. Detta innan teorierna om Pangea började bli erkänd.

Själarnas resa det vill säga reinkarnation består i att samla pluspoäng och erfarenheter som man ska arbeta vidare med. Det är ungefär samma princip som kallas för att nå nirvana, man arbetar sig uppåt. Själarna väljer vilka utmaningar de vill gå igenom. Den ursprungliga lagen är att det du orsakar får en efterverkan, gör du gott blir det återgäldat på något sätt. Gör du något ont får man tillbaka den beska medicinen man utdelat. Det är samma karmalag som finns i Buddismen.

Enligt Cayce ser framtiden väldigt ljus ut och inga destruktiva framtidsvisioner finns i hans profetior. Utan möjligheter för världen att genomgå en förändring. Det blir mer samarbete, kollektivet kommer att lyftas fram, alltså holistisk livssyn.

normal

Det finns forskare och filosofer vars teorier överensstämmer med Cayces budskap som han fått ifrån det universellt medvetna som påminner om mental eller kausalplanet.

En av dem, Carl Gustav Jung, menade att mänskligheten har i det omedvetna ett gemensamt arv som kallas för det kollektivt omedvetna. Carl Jung som var Sigmund Freuds lärjunge innan han gick sin egen väg, var mycket intresserad av metafysik och studerade länge bland annat alkemi.

En annan som jag vill nämna är filosofen Friedrich Hegel som föddes i Stuttgart 1770. Han menade att vad vi än tänker på och försöker fånga i begrepp så upptäcker vi motsättningar men vi rör oss ständigt uppåt, genom en märklig hierarki av begrepp.

Vi når då också stadigt allt större förståelse , medvetenhet och klarhet. Förståndet använde man för att se den splittrade, obeständiga sinnevärlden. Förnuftet ser den större, kvalitativt högre plan enligt allting utvecklar sig. Alla förnuftiga varelser ingår på något sätt i världsanden.

1932 började Cayce göra ett register över sina fall och bildade A.R.E. När han dog 1945, efterlämnade han 14000 dokumenterade läsningar. Allt arkiverat på ARE:s huvudkontor, i Virginia Beach, Virginia.

Edgar Cayces son Hugh Lynn Cayce fortsatte arbetet med ARE och såg till att värva flera intresserade till ARE. Han hade inte enligt honom själv ärvt några av hans fars anlag. Stiftelsen har den arbetsamma uppgiften att upprätta ett index och register över alla ämnesområden som förekommer i medelanden. Det finns A.R.E medlemmar i hela världen.