Hem

Vissarion Profet, Konstnär

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 686534, v2 - Status: normal.
är Profet och Konstnär
plats Ryssland (Sibirien)

Ryssen Sergey Torop som säger sig vara den reinkarnerade Jesus Kristus

Alias: sergey torop och vissarion

normal

Reinkarnerad Jesus ?

I Sibirien finns den nye Messias - han kallar sig Vissarion och säger sig vara en reinkarnation av Jesus.

Hans verkliga namn är Sergey Torop, en f.d. polis som miste arbetet när det gamla Sovjet gick under.
Några år därefter dök han upp i en liten bergsby i södra Sibirien. Här började han sprida sin tro som är en slags ideologisk framställning om hur människan ska rädda sig från den annalkande jordens undergång.

Det sista testamentet är ett slags evangelium författat av denne Vissarion.
Han har tidigare predikat om miljöförstöringen som ger översvämningar och klimatförändringar och bygger nu en ark inför jordens undergång.

Tillsammans med anhängarna till hans profetia planerar man rent praktiskt inför ett kommande paradis i detta sibiriska träskland. Här används inga pengar, strävan ligger i att bli självförsörjande och leva av naturen. Man äter vegetariskt, odlar subtropiska frukter och bär på gammalt vis utan att använda maskiner.

Vissarionerna bor i små byar sida vid sida med lokala bönder. I centrum ligger det heliga berget och Solstaden där Vissarion bor med sin familj (2 fruar + barn) och ett fåtal andra utvalda.
Han har slutat predika och ägnar sig numera endast åt sin konst. Genom denna sprider han sitt budskap över jorden - han är en erkänt skicklig konstnär och hans stilleben och porträtt visas på utställningar från Europa till New York.

Vissarions religion kan sägas vara en blandning av världsreligionerna, i första hand ryskortodox kristendom och buddhism.
Hoppet för människans och jordens framtid ligger enligt Vissarion i den skapande kraft som människan besitter. Det är enligt honom konsten som kommer att stå i centrum i den nya tiden.