Hem

Paradigm

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 269, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/paradigm.html

Grundläggande(omedvetet) tankemönster inom vetenskapssamhället.

Alias: paradigm

normal

Paradigm är en vetenskapsteoretisk beteckning, introducerad av Thomas Kuhn, på en vetenskaplig grens samlade föreställningar om sitt område. Paradigmet talar om vad som ingår i området, vilka de intressanta frågeställningarna är, hur forskningen ska gå till, vilka teorier som finns och vilka frågor som behöver besvaras.

I populärt bruk har paradigm haft ungefär samma betydelse som världsbild.


normal

Begreppet paradigmskifte är centralt i New Age-rörelsen. Det kommer från den amerikanske vetenskapsteoretikern THOMAS KUHN, som skrivit en betydelsefull bok om de vetenskapliga revolutionernas struktur. Han menar att det vetenskapliga vetandet inte alltid ökar genom att ny kunskap helt enkelt läggs till gammal kunskap i en ständigt pågående harmonisk process, utan i stället genom att det samlas så många fakta, som inte stämmer med de gamla grundsanningarna, att dessa till slut helt måste lämnas och ersättas av nya sanningar, som strider mot det som förut sagts vara sant.

Ett nytt paradigm är således ett nytt synsätt, med helt nya grundtankar. Paradigmskiften kan förekomma inom specialområden, men också när det gäller hela världsbilden. Sådana skiften sker naturligtvis aldrig lätt. Många anhängare av det gamla synsättet motarbetar de nya tankarna, som dock till slut blir allmänt accepterade.

Inom New Age menar man allmänt att en rad paradigmskiften är på gång, exempelvis när det gäller synenhälsa, livsföring, föda, odling och behandlingen av naturen samt inte minst synen på människan och universum.