Hem

De vetenskapliga revolutionernas struktur Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1168, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/vetenskapliga_revolutionernas_struktur.html
är Bok

Vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn menar att vetenskapens utveckling inte alltid sker på ett ackumulerande sätt så att ny kunskap helt enkelt läggs till gammal kunskap.

Alias: de vetenskapliga revolutionernas struktur

normal

Thomus S. Kuhn: De vetenskapliga revolutionernas struktur (Doxa 1979). Vad paradigmskiften innebär. Vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn menar att vetenskapens utveckling inte alltid sker på ett ackumulerande sätt så att ny kunskap helt enkelt läggs till gammal kunskap. En studie av vetenskapens historia visar i stället att det sker paradigmskiften, det vill säga vetenskapliga revolutioner, vilka för den vetenskapliga kunskapen framåt. Gamla synsätt överges i grunden och ersätts med helt nya synsätt med nya grundtankar om hur verkligheten är beskaft:ad

Kuhns tankar lämnar dörren öppen för en tänkbar genomgripande förändring av den nuvarande vetenskapliga verklighetsuppfattningen (exempelvis genom ett godtagande av parapsykologiska fenomen och en därav följande total omvärdering av verklighetens natur - dock nämner Kuhn inte parapsykologin).

Olika paradigm kan under en tid leva bredvid varandra, men de bekämpar alltid varandra och förr eller senare tynar ett av dem bort genom att det inte längre har några anhängare.