Hem

Teorin om att abduktionsupplevelsen beror på en psykos Psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549730, v2 - Status: befäst.
är en sorts Psykiatrisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Teorin som gör gällande att abduktionsupplevelsen bara är ett resultat av en psykos.

Alias: teorin om att abduktionsupplevelsen beror på en psykos

normal

Abduktioner och psykos

Psykoser tas ibland upp som en förklaring till abduktionsupplevelsen. Man menar då att de som påstår sig ha blivit bortförda av utomjordiska varelser och dessutom utsatta för diverse fysiska och psykiska procedurer ombord på ett rymdskepp skulle vara gravt psykiskt sjuka och mitt inne i en psykos. Det är sant att det är vanligt förekommande bland svårt psykiskt sjuka människor att påstå sig ha varit i kontakt med utomjordingar, men dessa historier stämmer på intet sätt överens med de historier som till synes friska abduktanter har berättat för forskare på området. De psykiskt sjukas berättelser är osammanhängande och inkonsekventa medan de friska abduktanternas berättelser är ytterst konsekventa, sammanhängande och överensstämmande sinsemellan. Dessa människor visar inte heller några som helst tecken på grav psykisk sjukdom i övrigt utan är vanligen socialt anpassade och arbetsföra individer med helt vanliga liv.

1984 gjordes ett psykologiskt blindtest i USA. Nio abduktanters psykiska hälsa testades och resultatet visade att de hade blivit kränkta och att de var mer nervöst lagda än genomsnittet av befolkningen. I övrigt hamnade de nio abduktanterna inom de normala gränserna och uppvisade således inga tecken på psykisk störning eller psykisk sjukdom.