Hem

ALF: kontakt Lokaliserad händelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 914, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/alf/kontakt.html
är Upplevbart , Trobart , Fenomen och Lokaliserad händelse

Rapporter om kontakt med vänliga utomjordingar, som i flera fall gett budskap till mänskligheten, och berättelser om resor i rymdfarkoster.

Alias: kontakt med utomjordingar

normal

Rapporter om kontakt med vänliga utomjordingar, som i flera fall gett hudskap till mänskligheten, och berättelser om resor i rymdfarkoster. Det klassiska fallet av denna typ är George Adamski, som berättade om sin kontakt med Orthon från Venus. Adamski påstod att månen hade atmosfär och bebyggelse på baksidan och att han själv deltagit i en interplanetarisk konferens på Saturnus såsom representant för jorden. Han berättade också om eldflugorna i rymden, som senare observerades av astronauter men inte var kända på den tiden, och han visade upp foton av flygande tefat. Hans berättelser hade under en tid stor betydelse för UFO-intresset i flera länder, inte minst i Sverige.

Mediala budskap från utomjordingar. Medier över hela världen förmedlar budskap från rymdmänniskor med namn som Ashtar, Orlon, Affa, Aetherius, Kumar och Orthon. Ett känt medium var den amerikanska f d flygvärdinnan Gloria Lee. Genom automatisk skrift tog hon emot meddelanden från en varelseJupiter. 1962 började hon efter anmodan av denna varelse en fasta på ett hotellrum i New York. Efter 66 dagar fick myndigheterna reda på detta och hon togs snabbt in på sjukhus, där hon avled efter några timmar.

Människor säger sig vara utomjordingar. Exempel: Vid en amerikansk UFO-kongress 1967 framträdde en välskapt brunett, Vivenus, som sa sig ha kommit från planeten Venus 1960. Hon upplyste kongressdeltagarna om att hon hade sänts till jorden för att hjälpa oss jordbor in på sanningens och skönhetens väg samt till universell harmoni med Gud.

UFO-iakttagelser förutsägs och rapporteras i samband med UFO -föredrag. När amerikanen major Wayne S. A ho höll föredrag hos Ifologiska Sällskapet i Stockholm den 28 oktober 1965, sa han att flygande tefat följer honom på hans turnéer och brukar kunna observeras över platser där han vistas. Följande dag, när Aho och några UFO-intresserade var församlade i ett hem i Stockholm, iakttogs vid 19-tiden ett stort UFO i stora delar av Sverige. Några beskrivningar: En rörliknande kropp, stor som ett flygplan, vit av eld och med en svans av gnistor, en zeppelinare som var helt upplyst , ett jättelikt fyrverkeri. Chefredaktör Olof LagercrantzDagens Nyheter berättade att fenomenet skred framåt med majestätiskt lugn /.../ som ett järnvägståg med upplysta fönster och att konturerna var ytterst skarpa. Experters naturliga förklaringar var en satellit eller en meteor. Major Aho berättade att han hade rört vid ett flygande tefat i Mojaveöknen i Kalifornien. Han hade ingen fysisk kontakt med varelserna, däremot mental kontakt. Han hävdade att de är här för att hjälpa oss i en kritisk period i vår planets utveckling.


normal

Hur man får kontakt med utomjordingar

Känn först efter om detta verkligen är vad du vill
läs igenom litelatur och en mycket viktig sak är att
du inte är rädd eller tänker negativa tankar för då får du kontakt med fel varelser och då kan det hända saker som
får döden att likna en önskedröm.

Gör endast detta i osjälviskt syfte och du behöver känna
att du vill leva och verka i ljusets namn.

Sätt dig ner i din favoritfortölj och ha på dig kläder med din favoritfärg.

Sätt om möjligt på musik med avslappnande musik.

Sitt ner och slappna av låt alla tankar tyna bort och föreställ dig sedan hur du står på en mörk äng nära havet titta upp mot himmelen och välj ut stjärnan du tycker bäst om och se hur den närmar sig plötsligt ser du att det är ett rymdskepp som närmar sig du står och betraktar det en stund när du känner dig redo går du fram till rymdskeppet och ser hur varelser kommer ut du hälsar dem vänligt som bror eller syster från rymden.

Du kan be dem berätta om var de kommer ifrån och sin planet.

Och be dem om ord på vägen föreställ dig sedan att du har kontakt med dem när du har det svårt så sänder du ut signaler till dem att de ska kontakta dig.

upprepa detta varje fredagskväll så länge du önskar du kan till och med bli visad rymdskeppet mentalt om du fortsätter med denna mentala träning, eventuellt blir du ombordtagen fysiskt eller så hälsar de på dig i ditt sovrum om de anser dig värdig att sammarbeta med.

normal

Många personer försvinner utan att någon kropp hittas
eller att någon hör av dem igen är det inte logiskt
att de har emigrerat till en annan planet? Hadde alla
stannat på jorden skulle många fler av dem hittats inte sant?
Jag har fått reda på att en del har flyttat till en annan
planet. Hur underligt det än kan låta i våra jordiska öron
finns det folk som har dragigt ifrån familj och allt
och flyttat till ett annat ställe i vintergatan eller till
en annan galax. Men inte alla har inte beviljats asyl i universum
den som har fått flytta har oftast levt på den planeten
i ett tidigare liv eller fått följa med på en resa och
blivigt så förälskade i planeten att de fått ”omskola” sig
till ett liv i rymden och kan aldrig återvända till jorden
förrän i ett annat liv.

Det är ju aldeles självklart att det är så eftersom många gamla cilivisatitioner
har försvunnigt och ända möjligheten är ju att de har flyttat ut i rymden eftersom
om de hadde stannat på jorden skulle det ha märkts,och mängder av människor
har ju försvunnigt bara och alla kan ju inte ha dränkt sig eller dyl eller försvunnigt til andra
länder eftersom minst 25% fler måste ha hittats då.

normal

Varför kommer utomjordingar hit då?
Det finns många olika anledningar från våra grannplaneter kommer de för att se vad vi har gjort som varnande exempel. Andra gör det för att studera vår planet och dela med sig av teknik och hämta saker som silver eller choklad. Andra kommer hit eftersom de blev satta i exil av olika anledningar en del som straff för brott det händer att plejadianer som blivigt onda blir satta i exil här men andra är frihetskämpar som flytt från en tyrran eller dyl. De har flytt hit eftersom det är krig på deras hemplaneter eller det är allvarliga problem där.

Det är en innetrend att komma hit och leka med jordinevånarna bland tonåringarna på de andra planeterna i solsystemet vi är för dem vad aporna på djurparken är för oss. De hjälper jorden i dess utveckling bla genom att ge insperation i filmer och serier eller att ge sig in i politiken. Genom att lära jordinevånarna det vi kallar magi, det är mest från plejaderna de kommer ifrån.

normal

Kontakt med utomjordningar innebär inte automatiskt någon form av högre kunskap som kommer till oss. De kan vara direkt skadligt att ha kontakt med vissa av dessa grupper då de saknar empatisk förmåga och hjärta.

Om de inte är fredligt sinnade så kan man lätt känna det genom den obehagliga energi de utstrålar men känner sig aningen rädd eller skräckfylld.

Det finns dock utomjordningar som är goda också men det känner man lätt på känslan i mötet med dem då man känner sig varm och trygg tillsammans med de godsinnade besökarna.